Акредитація спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»

  1. Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

  2. Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

  3. Навчально-методичні комплекси дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

  4. Навчальні посібники для дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"