Акредитація бакалаврів ІПЗ

 1. Про акредитацію від НАЗЯВО

 2. СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" 2016 р. (Проект)

 3. Лист МОН України 2017

 4. Положення про організацію освітнього процесу в Національному транспортному університеті

 5. Положення про освітні програми в Національному транспортному університеті

 6. Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

 7. Освітня програма "Інженерія програмного забезпечення" спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" 2017 р.

 8. Теми дипломних робіт бакалаврів за спеціальністю "Комп'ютерні науки" 2019 р.

 9. Теми дипломних робіт магістрів за спеціальністю "Комп'ютерні науки" 2019 р.

 10. Теми дипломних робіт бакалаврів за спеціальностями "Комп'ютерні науки" 2020 р.

 11. Теми дипломних робіт бакалаврів за спеціальностями "Інженерія програмного забезпечення" 2020 р.

 12. СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" 2018 р.

 13. Освітня програма "Інженерія програмного забезпечення" спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" 2019 р.

 14. Звіт про самооцінювання освітньої програми "Інженерія програмного забезпечення" спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення"

 15. Наказ НАЗЯВО про призначення експертної групи у Національному транспортному університеті (121 Інженерія програмного забезпечення)

 16. Розклад роботи експертної групи у Національному транспортному університеті (121 Інженерія програмного забезпечення)

 17. Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми "Інженерія програмного забезпечення" за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"