Корнієнко Вікторія Федорівна

Доцент кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету за сумісництвом, кандидат технічних наук.
У 1992 р. закінчила з медаллю середню школу №5 міста Біла Церква.
У 1997 р. закінчила факультет автоматизації будівельного виробництва Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю «Комп’ютерні системи проектування». Отримала кваліфікацію інженер-системотехнік.

В 2001 р. закінчила аспірантуру на кафедрі опору матеріалів Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю «Будівельна механіка».
З 2001 р. працює в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка Національної академії наук України. Наразі обіймає посаду старшого наукового співробітника відділу динаміки і стійкості суцільних середовищ.
У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.17 – будівельна механіка. Назва дисертації – «Нелінійні коливання гнучких в’язкопружних елементів конструкцій при взаємодії з зовнішнім середовищем», науковий керівник член-кореспондент НАНУ, д.ф.-м.н., проф. М.О. Шульга, науковий консультант д.ф.-м.н., проф. О.І. Безверхий.

Є автором (співавтором) 44 наукових публікацій, у тому числі методичних вказівок з опору матеріалів. Результати наукових досліджень доповідались на вітчизняних і міжнародних наукових конференціях. В 2003-2004 рр. отримувала стипендію Президента України для молодих вчених.

У Національному транспортному університеті працює за сумісництвом доцентом кафедри інформаційних систем і технологій з вересня 2017 року. Викладає дисципліни "Інтернет-технології в транспортних системах", "Інформаційні системи і технології в обліку та аудитії", "Моделювання систем" тощо.