Котетунов Віктор Юрійович

Доцент кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету, кандидат технічних наук.
Народився 9 листопада 1989 року. У 2005 році закінчив спеціалізовану школу I-III ступенів №17.

У 2008 році закінчив Черкаський політехнічний технікум за спеціальністю 5.050107 – Економіка підприємства. З 2005 по 2008 рік працював в «Интеграл-Техноимпекс» на посаді інженера в ІТ-відділі.

2010 році закінчив Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю 6.050104 – Фінанси. Отримав диплом бакалавра. Здобув кваліфікацію бакалавра з економіки і підприємництва.

2011 році закінчив Черкаський державний технологічний університеті за спеціальністю 8.000003 - Управління проектами. Диплом магістра з відзнакою. Здобув кваліфікацію керівника з управління проектами та програмами. З 2011 по 2012рік. працював менеджером з управління проектами в ІТ-відділі у ВАТ «Черкасиагропроект».

З 2011 по 2015 рік. навчався в аспірантурі Черкаського державного технологічного університету за спеціальністю 05.13.06 - Інформаційні технології. Підготував до захисту дисертацію на тему: «Методи і моделі конвеєрного управління проектами в будівельних холдингах».

2015 році захистив дисертацію в Київському національному університеті будівництва і архітектури за темою «Методи і моделі конвеєрного управління проектами в будівельних холдингах» за спеціальністю 05.13.22 – Управління проектами та програмами та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.

З 2015 по 2016 рік. працював в Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького на посаді старшого викладача кафедри «Менеджменту та економічної безпеки».

З 2016 по 2017 рік. – працював на посаді доцента кафедри «Інформаційні технології» в Київському національному університеті будівництва і архітектури.

З 2018 року до теперішнього часу працює на посаді доцента кафедри «Інформаційних систем і технологій» в Національному транспортному університеті.

Є автором 32 публікацій, з них 30 наукових праць (2 з яких входять до науко метричної бази Scopus) та 2 навчально-методичні розробки.

Також є автором і розробником конвеєрного методу управління портфелем проектів.