Лагодіна Людмила Петрівна

Доцент кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету, кандидат технічних наук.
Закінчила Київський політехнічний інститут (КПІ), факультет автоматизованих систем управління за спеціальністю прикладна математика і отримала квліфікацію “інженер-математик”.
У 1984-1996 р. працювала інженером-програмістом в Інституті технічної теплофізики АН УССР.
З 1996 р. працює в закладах вищої школи. У 2004 р. закінчила аспірантуру за спеціальністю 01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи». Захистила дисертацiю на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
З 2017 р. по теперішній час працює на посаді доцента кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету.

Викладає дисципліни: “Об'єктно-орієнтоване програмування", “Групова динаміка і комунікації”, “Людино-машинна взаємодія”, “Офісні інформаційні технології”.

Має 32 друковані роботи: з них 20 наукових публікацій у фахових виданнях, включених до переліку ВАК України, 12 – тез доповідей міжнародних наукових конференцій.