Зінчук Любов Павлівна

Доцент кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету за сумісництвом, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.
У 1978 році закінчила з золотою медаллю середню школу №200 міста Києва.

У 1983 році з відзнакою закінчила факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «прикладна математика».

З 1983 року працює в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка Національної академії наук України. Наразі обіймає посаду старшого наукового співробітника відділу термопружності.

У 1989 році захистила дисертацiю на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. У квітні 2003 року присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. Має понад 125 наукових праць.

У Національному транспортному університеті працює за сумісництвом доцентом кафедри інформаційних систем і технологій з листопада 2017 року. Викладає дисципліни "Управління інформаційними ресурсами", "Офісні інформаційні технології", "Дискретна математика", "Математичні методи дослідження операцій", "Людинно-машинна взаємодія" тощо.