Аспіранти за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки

Аспіранти працюють над темами (станом на 01.05.2021 р.):

Черницька Ілона Олександрівна - Тема "Інформаційна технологія розроблення та використання діалогових інтелектуальних розподілених систем".
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Федін С.С.
Вечірня форма – випуск 2020.

Рудоман Надія Володимирівна - Тема "Моделювання динамічних темпоральних структур засобами рекурентних нейронних мереж".
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Гавриленко В.В.
Денна форма – 4-й рік навчання.

Терещук Володимир Ігорович – Тема "Комплексне моделювання техніко-технологічних рішень варіативного агровиробництва продукції рослинництва у середовищі з ризиками".
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Баранов Г.Л.
Денна форма – 4-й рік навчання.

Кирган Олег Олександрович - Тема "Інформаційна технологія автоматизованої переробки інформації й управління на основі адаптивних систем штучного інтелекту".
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Федін С.С.
Вечірня форма – 4-й рік навчання.

Азізов Руслан Талятович – Тема "Удосконалення методів створення комп’ютерних інтелектуальних ігр".
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Безверхий О.І.
Денна форма – 3-й рік навчання.

Куценко Олександр - Тема "Розробка односторінкових веб-додатків".
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Безверхий О.І.
Вечірня форма – 3-й рік навчання.

Руських Юрій Олегович - Тема "Проектування комбінованої інформаційної системи засобами універсальних та спеціалізованих компонентів штучного інтелекту".
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Гавриленко В.В.
Денна форма – 2-й рік навчання.

Шкабура Олександр Юрійович - Тема "Підвищення ефективності систем передбачення збоїв на основі нейронних мереж".
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Безверхий О.І.
Вечірня форма – 2-й рік навчання.

Сисоєв Ілля Костянтинович - Тема "Підвищення ефективності балансування навантаження в мікросервісних додатках з підтримкою технології контейнеризації".
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Гавриленко В.В.
Денна форма – 2-й рік навчання.

Аль-Ахмад Ахмад – Тема "Методи та моделі підвищення ефективності функціонування автоматизованої системи управління на транспорті".
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Аль-Амморі А.Н.
Денна форма – 4-й рік навчання.

Семаєва Анна Олегівна – Тема "Методи та засоби підвищення достовірності експертної оцінки в системах підтримки прийняття рішення на транспорті".
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Аль-Амморі А.Н.
Денна форма – 4-й рік навчання.

Семаєв Олександр Олександрович – Тема "Моделі підвищення ефективності інформаційно-управляючих систем на основі інформаційного резервування".
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Аль-Амморі А.Н.
Денна форма – 4-й рік навчання.

Онацький Юрій Володимирович – Тема "Моделі і методи перехідних процесів в управлінні проектами транспортних систем".
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент Кривенко В.І.
Денна форма – 4-й рік навчання.

Богданець Євгеній Іванович – Тема "Науково-методологічні основи веб-орієнтованого управління проектами у відкритому інформаційному середовищі".
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Данчук В.Д.
Денна форма – 4-й рік навчання.

Аль-Амморі Хасан Алійович – Тема "Методи та засоби підвищення ефективності інформаційно-управляючих систем на транспорті".
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Прокудін Г.С.
Денна форма – 4-й рік навчання.

Нефьодова Анастасія Олексіївна – Тема "Комп'ютерно-орієнтовані системи прийняття рішень по господарській діяльності підприємства".
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Гавриленко В.В.
Вечірня форма – 1-й рік навчання.

Діхтяренко Володимир Васильович – Тема "Удосконалення комп'ютерної інформаційної системи".
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Безверхий О.І.
Денна форма – 1-й рік навчання.

Назад