Вибір студентами дисциплін варіативної компоненти

Порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Положення про порядок реалізації студентами НТУ права на вільний вибір навчальних дисциплін

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності 122 "Комп'ютерні науки"

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Графік вибору студентами факультету ТІТ навчальних дисциплін

Бланк заяви щодо вибору студентами КН варіативних навчальних дисциплін

Бланк заяви щодо вибору студентами ІПЗ варіативних навчальних дисциплін

Результати вибору студентами дисциплін варіативної компоненти