Вибір студентами дисциплін варіативної компоненти

Положення про порядок реалізації студентами Національного транспортного університету права на вибір навчальних дисциплін

Бланк заяви щодо вибору студентами КН варіативних навчальних дисциплін

Бланк заяви щодо вибору студентами ІПЗ варіативних навчальних дисциплін


Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності 122 "Комп'ютерні науки"

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" (за скороченою формою навчання)

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів магістерського рівня спеціальності 122 "Комп'ютерні науки"

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів бакалаврського рівня спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Перелік дисциплін самостійного вибору студентів магістерського рівня спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення"


Графік вибору студентами факультету ТІТ навчальних дисциплін (на 2020-2021 н.р.)

Результати вибору студентами дисциплін варіативної компоненти (на 2020-2021 н.р.)

Графік вибору студентами факультету ТІТ навчальних дисциплін (на 2021-2022 н.р.)

Результати вибору студентами дисциплін варіативної компоненти (на 2021-2022 н.р.)Анкетування серед здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо вільного вибору дисциплін на 2023/2024 н.р. (КН на 2й курс навчання)

Анкетування серед здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо вільного вибору дисциплін на 2023/2024 н.р. (КН на 3й курс навчання)

Анкетування серед здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо вільного вибору дисциплін на 2023/2024 н.р. (КН на 4й курс навчання)

Анкетування серед здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо вільного вибору дисциплін на 2023/2024 н.р. (ПР на 2й курс навчання)

Анкетування серед здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо вільного вибору дисциплін на 2023/2024 н.р. (ПР на 3й курс навчання)

Анкетування серед здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо вільного вибору дисциплін на 2023/2024 н.р. (ПР на 4й курс навчання)

Результати вибору студентами дисциплін варіативної компоненти (бакалаври) на 2023-2024 н.р.

Анкета щодо обрання дисциплін вільного вибору (ОПП «Комп'ютерні науки», ступінь вищої освіти – магістр)

Анкета щодо обрання дисциплін вільного вибору (ОПП «Інженерія програмного забезпечення», ступінь вищої освіти – магістр)

Результати вибору студентами дисциплін варіативної компоненти (магістри) на 2023-2024 н.р.