Викладачі-сумісники

Івохін Євген Вікторович - професор кафедри за сумісництвом, доктор фізико-математичних наук, професор.

Викладає дисципліни: "Технології хмарних обчислень в освіті та бізнесі", "Методи наукових досліджень і патентознавство" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів та магістрів за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".
Кирилюк Віталій Семенович - професор кафедри за сумісництвом, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Викладає дисципліни: "ГІС в задачах моніторингу", "Транспортно-навігаційні ГІС" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів та магістрів за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".
Палеха Юрій Іванович - професор кафедри за сумісництвом, кандидат історичних наук, доцент.

Викладає дисципліни: "Документно-інформаційні комунікації", "Інформаційний менеджмент" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".
Сукач Михайло Кузьмич - професор кафедри за сумісництвом, доктор технічних наук, професор.

Викладає дисципліни: "Методи наукових досліджень і патентознавство", "Охорона праці в галузі і цивільний захист" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів та магістрів за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".
Будя Олександр Петрович - доцент кафедри за сумісництвом, кандидат технічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: "Інформаційні технології на транспорті", "Сучасні комп'ютерні технології" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".
Зінчук Любов Павлівна - доцент кафедри за сумісництвом, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Викладає дисципліни: "Управління інформаційними ресурсами", "Офісні інформаційні технології", "Дискретна математика", "Математичні методи дослідження операцій", "Людинно-машинна взаємодія" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".
Іванченко Геннадій Федорович - доцент кафедри за сумісництвом, кандидат технічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: "Теорія розпізнавання образів", "Прикладні системи штучного інтелекту" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".
Корнієнко Вікторія Федорівна - доцент кафедри за сумісництвом, кандидат технічних наук.

Викладає дисципліни: "Моделювання систем", "Забезпечення надійності функціонування комп’ютеризованих систем" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".
Піскунов Олексій Германович - доцент кафедри за сумісництвом, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Викладає дисципліни: "Технологія .NET в розробці інформаційних систем", "Проектування інформаційних управляючих та інтелектуальних систем" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".
Сватко Віталій Володимирович - старший викладач кафедри за сумісництвом.

Викладає дисципліни: "Крос-платформне програмування", "Технології тестування та верифікації програмних продуктів", "Професійна практика програмної інженерії", "Програмування в Інтернет" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за напрямом "Комп'ютерні науки".

Є наставником групи студентів, що навчаються за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення".
Комісаренко Олена Сергіївна - асистент кафедри за сумісництвом.

Викладає дисципліни: "Інформаційні технології на транспорті", "Сучасні комп'ютерні технології" тощо.

Є наставником групи студентів, що навчаються за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення".
Рудоман Надія Володимирівна - асистент кафедри за сумісництвом.

Викладає дисципліни: "Об'єктно-орієнтоване програмування", "Крос-платформне програмування", "Програмування в Інтернет" тощо.

Аспірант кафедри денної форми навчання.

Назад