Підготовка докторів філософії

  1. Інформаційний пакет. Спеціальність 122 "Комп'ютерні науки". Освітній ступінь доктора філософії

  2. Програма вступного іспиту для вступу на навчання за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки"

  3. Освітньо-наукова програма "Комп'ютерні науки" підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

  4. Навчальний план підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

  5. Силабуси дисциплін навчального плану підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

  6. Навчально-методичні комплекси дисциплін навчального плану підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

  7. Методичні вказівки з аспірантської педагогічної практики для підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

  8. Навчальні посібники і анотації для дисциплін навчального плану підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"