Підготовка докторів філософії

  1. Програма вступного іспиту для вступу на навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»

  2. Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

  3. Навчальний план підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

  4. Навчально-методичні комплекси дисциплін навчального плану підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

  5. Навчальні посібники для дисциплін навчального плану підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"