Зв'язки з роботодавцями

  1. Положення про стейкхолдерів освітніх програм Національного транспортного університету

  2. Договори про співпрацю з транспортними та ІТ-підприємствами

  3. Договори про співпрацю з науковими та освітніми організаціями

  4. Відгуки на освітню програму від роботодавців

  5. Діяльність роботодавців в НТУ

  6. Рада роботодавців