Зв'язки з роботодавцями

Положення про стейкхолдерів освітніх програм Національного транспортного університету

Договори про співпрацю з транспортними та ІТ-підприємствами

Договори про співпрацю з науковими та освітніми організаціями

Відгуки на освітню програму від роботодавців

Діяльність роботодавців в НТУ