Акредитація освітніх програм на кафедрі інформаційних систем і технологій

Акредитація освітньої програми "Інженерія програмного забезпечення" підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" (2020 р.)

Акредитація освітньої програми "Інженерія програмного забезпечення" підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" (2021 р.)

Акредитація освітньо-наукової програми "Комп'ютерні науки" підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки" (2021 р.)