Акредитація освітньо-наукової програми "Комп'ютерні науки" підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

 1. Офіційний сайт НАЗЯВО

 2. Положення про акредитацію освітніх програм (наказ МОНУ №977 від 11.07.2019 р.)

 3. СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ зі спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" для третього рівня вищої освіти (№394 від 28.04.2022 р.)

 4. Положення про організацію освітнього процесу в Національному транспортному університеті

 5. Положення про освітні програми в Національному транспортному університеті

 6. Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

 7. Освітньо-наукова програма "Комп'ютерні науки" спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" для третього рівня вищої освіти 2023 р.

 8. Навчальний план спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" для третього рівня вищої освіти 2023 р.

 9. Силабуси дисциплін навчального плану підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

 10. Навчально-методичні матеріали для підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

 11. Інформація за освітньо-науковою програмою «Комп'ютерні науки» щодо оцінювання спроможності створення у ЗВО разових спеціалізованих вчених рад для захисту дисертаційних робіт аспірантів

 12. Інформація за освітньо-науковою програмою «Комп'ютерні науки» щодо відповідності напрямів досліджень аспірантів та їх наукових керівників

 13. Інформація про матеріально-технічне забезпечення освітньо-наукової програми «Комп'ютерні науки»

 14. Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми «Комп'ютерні науки»