Акредитація освітньо-наукової програми "Комп'ютерні науки" підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

  1. Про акредитацію від НАЗЯВО

  2. Лист МОН України 2017

  3. Положення про організацію освітнього процесу в Національному транспортному університеті

  4. Положення про освітні програми в Національному транспортному університеті

  5. Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

  6. Освітньо-наукова програма "Комп'ютерні науки" підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

  7. Наказ про акредитацію освітніх програм у Національному транспортному університеті

  8. Звіт про самооцінювання освітньо-наукової програми "Комп'ютерні науки" підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

  9. Наказ НАЗЯВО про призначення експертної групи у Національному транспортному університеті

  10. Розклад роботи експертної групи у Національному транспортному університеті