Участь студентів у науковому процесі

Положення про Наукову Раду студентів, аспірантів та молодих вчених НТУ

Участь студентів у Міжнародних наукових конференціях

Участь студентів у наукових конференціях НТУ

Студенти - призери на наукових конференціях НТУ

Досягнення студентів у конкурсах наукових робіт

Сертифікати студентів

Наказ МОН України "Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020/2021 навчальному році"

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом "Транспортні технології " 2020-2021