Участь студентів у науковому процесі

Положення про Наукову Раду студентів, аспірантів та молодих вчених НТУ

Участь студентів у Міжнародних наукових конференціях

Участь студентів у наукових конференціях НТУ

Студенти - призери на наукових конференціях НТУ

Досягнення студентів у конкурсах наукових робіт

Сертифікати студентів (2022 рік і раніше)

Сертифікати студентів (2023 рік)

Сертифікати студентів (2024 рік)