Дисципліни кафедри (станом на 01.01.2019 року)

Cпеціальність "Комп‘ютерні науки"

Бакалаври за освітньою програмою "Інформаційні управляючі системи та технології"
 • Комп'ютерна графіка (1-й семестр)
 • Дискретна математика (1, 2-й семестри)
 • Офісні інформаційні технології (1, 2-й семестри)
 • Системи управління базами даних (1, 2-й семестри)
 • Інтернет-технології в транспортних системах (2-й семестр)
 • WEB-технології та WEB-дизайн (2, 6-й семестри)
 • Програмні засоби математичних розрахунків (3-й семестр)
 • Об'єктно-орієнтоване програмування (3, 4-й семестри)
 • Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика (3, 4-й семестри)
 • Теорія алгоритмів (3, 4-й семестри)
 • Чисельні методи (4-й семестр)
 • Технології комп'ютерного проектування (4-й семестр)
 • Операційні системи (5-й семестр)
 • Системний аналіз (5-й семестр)
 • Новітні платформи програмування (5-й семестр)
 • Додаткові розділи чисельного аналізу (5-й семестр)
 • Математичні методи дослідження операцій (5, 6-й семестри)
 • Комп'ютерне моделювання в економіці (5, 6-й семестри)
 • Організація баз даних та знань (5, 6-й семестри)
 • Комп'ютерні технології статистичної обробки інформації (5, 6-й семестри)
 • Технології захисту інформації (6-й семестр)
 • Теорія розпізнавання образів (6-й семестр)
 • Статистичні методи, теорія потоків подій (6-й семестр)
 • Інтелектуальний аналіз даних (7-й семестр)
 • Крос-платформне програмування (7-й семестр)
 • Супутникові системи навігації та зв'язку на транспорті (7-й семестр)
 • Спеціальні питання математичної логіки і алгебраїчних структур (7-й семестр)
 • Комп'ютерні мережі (7, 8-й семестри)
 • Технологія створення програмних продуктів (7, 8-й семестри)
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень (7, 8-й семестри)
 • Моделювання систем (7, 8-й семестри)
 • Теорія прийняття рішень (7, 8-й семестри)
 • Методи та системи штучного інтелекту (7, 8-й семестри)
 • Управління ІТ-проектами (8-й семестр)
 • Проектування інформаційних систем (8-й семестр)
 • Інформаційні системи на транспорті (8-й семестр)
 • Телекомунікаційні технології інтелектуальних транспортних систем (8-й семестр)
Магістри за освітньою програмою "Комп‘ютерні науки"
 • Охорона праці в галузі і цивільний захист (9-й семестр)
 • Технологія .NET в розробці інформаційних систем (9-й семестр)
 • Забезпечення надійності функціонування комп’ютеризованих систем (9-й семестр)
 • Сучасні проблеми і методи математичного та комп’ютерного моделювання в транспортних системах (9-й семестр)
 • Новітні технології інтелектуального аналізу даних в транспортній галузі (9-й семестр)
 • Case-технології (9-й семестр)
 • Методи наукових досліджень і патентознавство (10-й семестр)
 • Проектування інформаційних управляючих та інтелектуальних систем (10-й семестр)
 • Технології тестування та веріфікації програмного забезпечення (10-й семестр)
 • Проектування систем захисту інформації (10-й семестр)
 • Технології хмарних обчислень в освіті та бізнесі (10-й семестр)
 • Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень (10-й семестр)
 • Охорона праці в галузі і цивільний захист (9-й семестр)
 • Мультиагентні системи і технології штучного інтелекту (9-й семестр)
 • Забезпечення надійності функціонування комп'ютеризованих систем (9-й семестр)
 • Сучасні проблеми і мeтоди математичного та комп'ютерного моделювання в транспортних системах (9-й семестр)
 • Інтегровані засоби інтелектуальних транспортних систем (9-й семестр)
 • Ергатичні системи в транспортній галузі (9-й семестр)
 • Сучасні телекомунікаційні мережі на транспорті (9-й семестр)
 • Методи наукових досліджень і патентознавство (10-й семестр)
 • Проектування інформаційних управляючих та інтелектуальних систем (10-й семестр)
 • Нейромережеві технології штучного інтелекту (10-й семестр)
 • Прикладні системи штучного інтелекту (10-й семестр)
 • Технології хмарних обчислень в освіті та бізнесі (10-й семестр)
 • Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень (10-й семестр)
 • Охорона праці в галузі і цивільний захист (9-й семестр)
 • Сучасні проблеми і мeтоди математичного та комп'ютерного моделювання в транспортних системах (9-й семестр)
 • ГІС в задачах моніторингу (9 семестр)
 • Інформаційне забезпечення систем моніторингу еколого-економічних процесів (9-й семестр)
 • Управління екологічними проектами (9-й семестр)
 • Транспортно-навігаційні ГІС (9-й семестр)
 • Методи наукових досліджень і патентознавство (10-й семестр)
 • Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень (10-й семестр)
 • Інформаційна підтримка систем моніторингу інвестиційних проектів (10-й семестр)
 • Інтегровані системи моніторингу (10-й семестр)
 • Технології розробки програмного забезпечення систем моніторингу (10-й семестр)
 • Технології хмарних обчислень в освіті та бізнесі (10-й семестр)
Cпеціальність «Інженерія програмного забезпечення»

Бакалаври за освітньою програмою «Інженерія програмного забезпечення»
 • Комп'ютерна дискретна математика (1-й семестр)
 • Комп'ютерна графіка (1-й семестр)
 • Офісні інформаційні технології (1-й, 2-й семестри)
 • Системи управління базами даних (1-й, 2-й семестри)
 • Конструювання програмного забезпечення (2-й семестр)
 • Інтернет-технології в транспортних системах (3-й семестр)
 • Основи програмної інженерії (3-й семестр)
 • Алгоритми та структури даних (3-й, 4-й семестри)
 • Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика (3-й, 4-й семестри)
 • Об'єктно-орієнтоване програмування (3-й, 4-й семестри)
 • Професійна практика програмної інженерії (4-й семестр)
 • Людинно-машинна взаємодія (4-й семестр)
 • Чисельні методи (4-й семестр)
 • Телекомунікаційнй технології інтелектуальних транспортних систем (4-й семестр)
 • Операційні системи (5-й семестр)
 • Програмування в Інтернет (5-й семестр)
 • Додаткові розділи чисельного аналізу (5-й семестр)
 • Архітектура та проектування програмного забезпечення (5-й семестр)
 • Супутнікові системи навігації зв'яку на транспорті (5-й семестр)
 • Бази даних (5-й, 6-й семестри)
 • Web-технології та Web-дизайн (5-й, 6-й семестри)
 • Комп'ютерне моделювання в економіці (5-й, 6-й семестри)
 • Групова динаміка і комунікації (6-й семестр)
 • Безпека програм та даних (6-й семестр)
 • Технології захисту інформації (6-й семестр)
 • Інформаційні системи на транспорті (6-й семестр)
Інші спеціальності
 • Документно-інформаційні комунікації
 • Маркетинг інформаційних продуктів і послуг
 • Інформаційні технології на транспорті
 • Інформаційні системи у банківській справі
 • Інформаційні системи підприємств
 • Інформаційні системи і технології
 • Інформаційні системи в економіці
 • Управління інформаційними ресурсами
 • Сучасні комп'ютерні технології
 • Сучасні комп'ютерні та інформаційні технології на транспорті
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві
 • Обробка економічної інформації
 • Інформаційні системи і технології в фінансах
 • Загальні основи системи технологій
 • Системи технологій
 • Комп’ютерні мережі та телекомунікації
 • Системи навігації і зв'язку на транспорті
 • Телекомунікаційні технології на транспорті
 • Глобальні супутникові системи навігації і зв'язку на транспорті