Штатні викладачі кафедри

Гавриленко Валерій Володимирович - завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Транспортної академії України, академік Академії інженерних наук України, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки, Відмінник освіти України.

Викладає дисципліни: "Чисельні методи", "Комп'ютерне моделювання в економіці", "Хмарні технології як засіб наукових досліджень", "Методи обчислювального експерименту в наукових дослідженнях", "Сучасні проблеми і методи математичного та комп’ютерного моделювання в транспортних системах" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів та магістрів за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".

Є науковим керівником аспірантів.
Баранов Георгій Леонідович - професор кафедри, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії навігації та управління рухом.

Викладає дисципліни: "Системний аналіз", "Телекомунікаційні технології інтелектуальних транспортних систем", "Комп’ютерні мережі та телекомунікації", "Телекомунікаційні технології на транспорті" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів та магістрів за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".

Є науковим керівником аспірантів.
Безверхий Олександр Ігорович - професор кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки.

Викладає дисципліни: "Інтернет-технології в транспортних системах", "Забезпечення надійності функціонування комп’ютеризованих систем", "Математичні моделі та методи застосування інформаційних технологій на транспорті", "Методи наукових досліджень і патентознавство" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів та магістрів за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".

Є наставником групи студентів, що навчаються за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".

Є науковим керівником аспірантів.

Є членом Наукової ради Факультету транспортних та інформаційних технологій.
Федін Сергій Сергійович - професор кафедри, доктор технічних наук, професор.

Викладає дисципліни: "Інтелектуальний аналіз даних", "Методи та системи штучного інтелекту", "Новітні технології інтелектуального аналізу даних в транспортній галузі", "Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень", "Нейромережеві технології штучного інтелекту" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів та магістрів за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".

Є наставником групи студентів, що навчаються за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".

Є науковим керівником аспірантів.
Вітер Михайло Богданович - доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Викладає дисципліни: "Дискретна математика", "Комп'ютерна дискретна математика", "Теорія алгоритмів", "Алгоритми та структури даних" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".

Є наставником групи студентів, що навчаються за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".
Котетунов Віктор Юрійович - доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Викладає дисципліни: "Технології розподілених систем та паралельних обчислень", "Технологія створення програмних продуктів", "Об'єктно-орієнтоване програмування", "Операційні системи" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".

Є наставником групи студентів, що навчаються за спеціальністю "Інженерія програмного забеспечення".

Відповідальний за проф. орієнтаційну роботу на кафедрі.
Лагодіна Людмила Петрівна - доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Викладає дисципліни: "Об'єктно-орієнтоване програмування", "Людинно-машинна взаємодія" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".

Відповідальна за ліцензійну та акредитаційну роботу на кафедрі.
Парохненко Любов Михайлівна - доцент кафедри, Відмінник освіти України, заступник завідувача кафедри.

Викладає дисципліни: "Комп'ютерні мережі", "Комп'ютерні технології статистичної обробки інформації", "Інформаційні системи на транспорті", "Сучасні комп'ютерні технології" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".
Силенок Ганна Анатоліївна - доцент кафедри, кандидат педагогічних наук.

Викладає дисципліни: "Офісні інформаційні технології", "Системи управління базами даних", "Організація баз даних та знань", "Бази даних", "Безпека програм та даних", "Технології захисту інформації" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".

Є наставником групи студентів, що навчаються за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".
Тітова Наталія Володимирівна - доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: "Інформаційні системи і технології в фінансах", "Інформаційні системи і технології у банківській справі" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".

Відповідальна за ліцензійну та акредитаційну роботу по кафедрі.
Топольськов Євген Олександрович - доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: "Телекомунікаційні технології на транспорті", "Глобальні супутникові системи навігації і зв'язку на транспорті", "Сучасні комп'ютерні технології" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".

Відповідальний за лабораторию "Системи супутникових технологій навігації та телекомунікацій на транспорті".

Є наставником групи студентів, що навчаються за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".
Харитонова Леся Василівна - доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Викладає дисципліни: "Теорія прийняття рішень", "Сучасні комп'ютерні технології" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".

Є наставником групи студентів, що навчаються за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".
Шумейко Олексій Андрійович - доцент кафедри.

Викладає дисципліни: "Чисельні методи", "Програмні засоби математичних розрахунків", "Комп'ютерне моделювання в економіці", "Математичні моделі та методи застосування інформаційних технологій на транспорті", "Сучасні комп'ютерні технології" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".

Є наставником групи студентів, що навчаються за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".

Веб-майстер офіційного сайту Національного транспортного універсистету.
Донець Вероніка Василівна - старший викладач кафедри.

Викладає дисципліни: "Комп'ютерна графіка", "Офісні інформаційні технології", "Системи управління базами даних", "WEB-технології та WEB-дизайн" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".

Є наставником групи студентів, що навчаються за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення".

Веб-майстер офіційного сайту Національного транспортного університету. Веб-майстер офіційного сайту кафедри інформаційних систем і технологій.
Ковальчук Оксана Петрівна - старший викладач кафедри.

Викладає дисципліни: "Технології розподілених систем та паралельних обчислень", "Додаткові розділи чисельного аналізу", "Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика", "Програмні засоби математичних розрахунків", "Сучасні комп'ютерні технології" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".

Є наставником групи студентів, що навчаються за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення".
Сисак Катерина Ярославівна - асистент кафедри, кандидат фізико-математичних наук.

Викладає дисципліни: "Дискретна математика", "Комп'ютерна дискретна математика", "Теорія алгоритмів", "Алгоритми та структури даних", "Офісні інформаційні технології", "Системи управління базами даних", "Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика" тощо.

Є наставником групи студентів, що навчаються за спеціальністю "Інженерія програмного забеспечення".
Щербак Тетяна Миколаївна - асистент кафедри, кандидат фізико-математичних наук.

Викладає дисципліни: "Додаткові розділи чисельного аналізу", "Математичні методи дослідження операцій", "Програмні засоби математичних розрахунків", "Сучасні комп'ютерні технології" тощо.

Є наставником групи студентів, що навчаються за спеціальністю "Комп‘ютерні науки".

Назад