Штатні викладачі кафедри

Гавриленко Валерій Володимирович - завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Транспортної академії України, академік Академії інженерних наук України, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки, Відмінник освіти України.

Викладає дисципліни: "Чисельні методи", "Комп'ютерне моделювання в економіці", "Хмарні технології як засіб наукових досліджень", "Методи обчислювального експерименту в наукових дослідженнях", "Сучасні проблеми і методи математичного та комп’ютерного моделювання в транспортних системах" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів та магістрів за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Є науковим керівником аспірантів.

Є членом спеціалізованої вченої ради Д26.059.01 по захисту кандидатських і докторських дисертацій за науковими спеціальностями 05.13.06 – Інформаційні технології і 05.13.22 – Управління проектами та програмами.

Є членом Наукової ради Факультету транспортних та інформаційних технологій.

Баранов Георгій Леонідович - професор кафедри, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії навігації та управління рухом.

Викладає дисципліни: "Системний аналіз", "Телекомунікаційні технології інтелектуальних транспортних систем", "Комп’ютерні мережі та телекомунікації", "Телекомунікаційні технології на транспорті" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів та магістрів за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Є науковим керівником аспірантів.

Є членом спеціалізованої вченої ради Д26.059.01 по захисту кандидатських і докторських дисертацій дисертацій за науковими спеціальностями 05.13.06 – Інформаційні технології і 05.13.22 – Управління проектами та програмами.

Безверхий Олександр Ігорович - професор кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки.

Викладає дисципліни: "Інтернет-технології в транспортних системах", "Забезпечення надійності функціонування комп’ютеризованих систем", "Математичні моделі та методи застосування інформаційних технологій на транспорті", "Методи наукових досліджень і патентознавство" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів та магістрів за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Є наставником груп студентів, що навчаються за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Є науковим керівником аспірантів.

Вітер Михайло Богданович - професор кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Викладає дисципліни: "Дискретна математика", "Комп'ютерна дискретна математика", "Теорія алгоритмів", "Алгоритми та структури даних" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів та магістрів за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Є наставником груп студентів, що навчаються за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Зубрецька Наталія Анатоліївна - професор кафедри, доктор технічних наук, професор.

Викладає дисципліни: "Інтелектуальний аналіз даних", "Методи та системи штучного інтелекту", "Новітні технології інтелектуального аналізу даних в транспортній галузі", "Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень", "Нейромережеві технології штучного інтелекту" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів та магістрів за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Є науковим керівником аспірантів.
Федін Сергій Сергійович - професор кафедри, доктор технічних наук, професор.

Викладає дисципліни: "Інтелектуальний аналіз даних", "Методи та системи штучного інтелекту", "Новітні технології інтелектуального аналізу даних в транспортній галузі", "Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень", "Нейромережеві технології штучного інтелекту" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів та магістрів за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Є науковим керівником аспірантів.

Комісаренко Олена Сергіївна - доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: "Інформаційні технології на транспорті", "Сучасні комп'ютерні технології" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Є секретарем кафедри.

Є головою ради молодих вчених Факультету транспортних та інформаційних технологій.

Є членом Наукової ради Факультету транспортних та інформаційних технологій.

Сватко Віталій Володимирович - доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: "Крос-платформне програмування", "Технології тестування та верифікації програмних продуктів", "Професійна практика програмної інженерії", "Програмування в Інтернет" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів та магістрів за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Є наставником груп студентів, що навчаються за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Є науковим керівником аспірантів.

Топольськов Євген Олександрович - доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: "Телекомунікаційні технології на транспорті", "Глобальні супутникові системи навігації і зв'язку на транспорті", "Сучасні комп'ютерні технології" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Відповідальний за лабораторию "Системи супутникових технологій навігації та телекомунікацій на транспорті".

Є наставником груп студентів, що навчаються за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Шумейко Олексій Андрійович - доцент кафедри.

Викладає дисципліни: "Чисельні методи", "Програмні засоби математичних розрахунків", "Комп'ютерне моделювання в економіці", "Математичні моделі та методи застосування інформаційних технологій на транспорті", "Сучасні комп'ютерні технології" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Є наставником груп студентів, що навчаються за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Відповідальний секретар збірника "Вісник Національного транспортного університету".

Бердо Рімма Сергіївна - старший викладач кафедри.

Викладає дисципліни: "Офісні інформаційні технології", "Системний аналіз", "Групова динаміка і комунікації", "Проектний практикум", "Екологічний моніторинг" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Є наставником груп студентів, що навчаються за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Блиндарук Андрій Олександрович - старший викладач кафедри.

Викладає дисципліни: "Шаблони обєктно-орієнтованих моделей і програм", "Об'єктно-орієнтоване програмування", "WEB-технології та WEB-дизайн" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Є наставником груп студентів, що навчаються за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Донець Вероніка Василівна - старший викладач кафедри.

Викладає дисципліни: "Комп'ютерна графіка", "Системи управління базами даних", "WEB-технології та WEB-дизайн" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Є наставником груп студентів, що навчаються за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Веб-майстер офіційного сайту Національного транспортного університету.

Веб-майстер офіційного сайту кафедри інформаційних систем і технологій.

Ковальчук Оксана Петрівна - старший викладач кафедри.

Викладає дисципліни: "Технології розподілених систем та паралельних обчислень", "Комп'ютерні технології статистичної обробки інформації", "Програмні засоби математичних розрахунків" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Є наставником груп студентів, що навчаються за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Огарков Артем Володимирович - старший викладач кафедри.

Викладає дисципліни: "Аналіз вимог до програмного забезпечення", "Конструювання програмного забезпечення", "Професійна практика програмної інженерії", "Архітектура та проектування програмного забезпечення", "Англомовна бізнес-комунікація", "Бази даних" тощо.

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальністями 122 "Комп‘ютерні науки" і 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Є наставником груп студентів, що навчаються за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Поляков Віталій Віталійович - старший викладач кафедри.

Викладає дисципліну: "Об'єктно-орієнтоване програмування", "Новітні платформи програмування", "Додаткові розділи чисельного аналізу".

Керує підготовкою до захисту дипломних робіт бакалаврів за спеціальністями 122 "Комп‘ютерні науки" і 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Є наставником груп студентів, що навчаються за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Богуславський Максим Юрійович - асистент кафедри.

Викладає дисципліни: "Проектування інформаційних систем", "Програмування алгоритмічною мовою Python", "Об'єктно-орієнтоване програмування" тощо.

Пекневич Ілля Ігорович - асистент кафедри.

Викладає дисципліни: "Об'єктно-орієнтоване програмування", "Програмування алгоритмічною мовою Python", "Моделювання систем" тощо.

Є наставником груп студентів, що навчаються за спеціальностями 122 "Комп‘ютерні науки" та 121 "Інженерія програмного забезпечення".


Назад