Мультимедійні комп’ютерні класи

Кафедра інформаційних систем і технологій має сучасний мультимедійний комп’ютерний клас (ауд.433) і спеціалізовану лабораторію "Системи супутникових технологій навігації та телекомунікацій на транспорті" (ауд.347), де встановлено понад 50 комп'ютерів, які об’єднанні у локальну комп’ютерну мережу та підключені до глобальної мережі Інтернет.Мультимедійний комп’ютерний клас (ауд.433)

      Мультимедійний комп’ютерний клас (ауд.433)Лабораторія

      Лабораторія "Системи супутникових технологій навігації та телекомунікацій на транспорті" (ауд.347)Програмне забезпечення
Для підтримки навчальних дисциплін кафедри на всіх комп’ютерах встановлено сучасне програмне забезпечення провідних світових фірм, зокрема:
  • Алгоритмічні мови та середовища програмування: C++, C#, .Net, Java, JavaScript, PHP, Visual Studio, Android Studio, Java Development Kit, IntelliJ IDEA, IDE PyCharm, IDE Eclipse, Tomcat.
  • Операційні системи: Linux, Windows.
  • Системи управління базами даних: Microsoft Access, MySQL Server, Microsoft SQL Server.
  • Системи комп'ютерної графіки та анімаційні системи: Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator.
  • Для моделювання систем: GPSS/PC, ArgoUML, LucidChart, BPMN, PetriNet Simulator.
  • Системи комп'ютерної математики та статистичні пакети: Mathcad, Matlab, Statistica.
  • Системи інформаційного забезпечення ринкової інфраструктури: Microsoft Office, ProjectExpert.
  • Для проектування комп'ютерних мереж: NetCreaker Proffesional.