Мультимедійні комп’ютерні класи

Кафедра інформаційних систем і технологій має три сучасних мультимедійних комп’ютерних класи (ауд.425, ауд.433, ауд.347), де встановлено 70 потужних комп'ютерів, які об’єднанні у локальну комп’ютерну мережу та підключені до глобальної мережі Інтернет. На базі мультимедійного комп’ютерного класу в ауд.347 створена сучасна спеціалізована лабораторія "Системи супутникових технологій навігації та телекомунікацій на транспорті".

Мультимедійний комп’ютерний клас (ауд.425)

      Мультимедійний комп’ютерний клас (ауд.425)Студенти мають можливість користуватися принтером, сканером, а також записувати навчально-методичну інформацію на Flash-пам’ять та CD.

Мультимедійний комп’ютерний клас (ауд.433)

      Мультимедійний комп’ютерний клас (ауд.433)


Мультимедійний комп’ютерний клас (ауд.347)

      Мультимедійний комп’ютерний клас (ауд.347)Програмне забезпечення
Для підтримки навчальних дисциплін кафедри на всіх комп’ютерах встановлено сучасне програмне забезпечення провідних світових фірм, зокрема:
  • Алгоритмічні мови та середовища програмування: C++, C#, .Net, Delphi, PHP, Java, JavaScript, MS Visual Studio, Builder.
  • Операційні системи: Linux, Windows.
  • Системи управління базами даних: Oracle, MS SQL, MySQL, Access.
  • Системи комп'ютерної графіки та анімаційні системи: Adobe PhotoShop CS, Adobe Illustrator CS, Corel Draw, 3D Studio, 3D Max.
  • Для моделювання систем: GPSS/PC.
  • Системи комп'ютерної математики та статистичні пакети: Mathcad, Matlab, Statistica.
  • Алгоритмічні мови створення систем штучного інтелекту: PROLOG, LISP.
  • Системи інформаційного забезпечення ринкової інфраструктури: MS Office, ПАРУС-Менеджмент та Маркетинг 7.40, ПАРУС-Бухгалтерія 7.40, ПАРУС-Торгівля і склад, ПАРУС-Консультант, 1С, ProjectExpert.
  • Для проектування комп'ютерних мереж: NetCreaker Proffesional.