Спеціальність 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Інформаційний пакет. Спеціальність 121 "Інженерія програмного забезпечення". Освітній ступінь бакалавра

Освітньо-професійна програма "Інженерія програмного забезпечення" з підготовки бакалаврів (2017 р.)

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Освітньо-професійна програма "Інженерія програмного забезпечення" з підготовки бакалаврів (2019 р.)


Освітньо-професійна програма "Інженерія програмного забезпечення" з підготовки бакалаврів (2020 р.)

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" (2020)

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" (заочна форма)

Силабуси дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" (2020)


Навчальні посібники для дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Методичні вказівки з навчальної практики для бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Методичні вказівки з виробничої практики для бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Методичні вказівки з переддипломної практики для бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Методичні вказівки з підготовки кваліфікаційної дипломної роботи для бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Приклади кваліфікаційних дипломних робіт