Спеціальність 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Інформаційний пакет. Спеціальність 121 "Інженерія програмного забезпечення". Освітній ступінь бакалавра

Освітньо-професійна програма "Інженерія програмного забезпечення" з підготовки бакалаврів (2017 р.)

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Освітньо-професійна програма "Інженерія програмного забезпечення" з підготовки бакалаврів (2019 р.)


Освітньо-професійна програма "Інженерія програмного забезпечення" з підготовки бакалаврів (2020 р.)

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" (2020)

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" (заочна форма)

Силабуси дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" (2020)


Навчальні посібники для дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Методичні вказівки з навчальної практики для бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Методичні вказівки з виробничої практики для бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Методичні вказівки з переддипломної практики для бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Методичні вказівки з підготовки кваліфікаційної дипломної роботи для бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Приклади кваліфікаційних дипломних робітСтандарт вищої освіти України другого рівня (ступінь магістра) за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення» з підготовки магістрів (2023 р.)

Навчальний план спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» для здобувачів магістерського рівня вищої освіти (2023 р.)

Методичні вказівки та програма проведення виробничої практики для здобувачів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Методичні вказівки проведення науково-дослідницької практики для здобувачів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»