Академічна мобільність

Порядок здійснення академічної мобільності усіма учасниками освітнього процесу є важливим кроком у процесі імплементації Закону України “Про вищу освіту" та створення дієвого інструментарію для інтернаціоналізації ВНЗ.Положення про академічну мобільність

Стратегія інтернаціоналізації НТУ

Конкурс серед студентів денної форми навчання, які успішно завершили 2-й рік навчання за бакалаврськими освітніми програмами «Інженерія програмного забезпечення» та «Інформаційні управляючі системи та технології», для участі в академічній мобільності на осінній семестр 2021-2022 навчального року

Сертифікати, що підтверджують володіння англійською мовою на рівні B2 (за результатами іспиту з англійської мови).

Протокол засідання конкурсної комісії щодо відбору студентів за проектом ЕРАЗМУС+

Критерії оцінювання

Результати конкурсу

Допуск до подачі заявки до UPV

Порівняння дисциплін для перезарахування результатів навчання (орієнтовно)


Академічна мобільність НПП

Міжнародні договори співпраці з ЗВО


Конкурсний відбір для студентів освітнього рівня “бакалавр” на отримання стипендії в рамках програми Еразмус+ академічна мобільність для навчання у осінньому семестрі 2022-2023 н.р.

Міжнародна співпраця Національного транспортного університету в рамках програми Erasmus+

Наказ 418-вк По особовому складу студентiв (академічна мобільність) від 22 серпня 2022 року

Академічна мобільність Академічна мобільність Академічна мобільність