Спеціальність 122 "Комп'ютерні науки"

  1. Освітньо-професійна програма "Комп'ютерні науки" з підготовки бакалаврів

  2. Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

  3. Силабуси дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

  4. Навчальні посібники для дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

  5. Методичні вказівки з навчальної практики для бакалаврів за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

  6. Методичні вказівки з виробничої практики для бакалаврів за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

  7. Методичні вказівки з переддипломної практики для бакалаврів за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

  8. Методичні вказівки з підготовки кваліфікаційної дипломної роботи для бакалаврів за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"