Про кафедру

Кафедра інформаційних систем і технологій створена 19 липня 2005 року для пiдготовки висококвалiфiкованих фахiвцiв з iнформацiйних технологій для транспортної галузі України.

Кафедру очолює з момента її заснування академік Транспортної академії України, академік Академії інженерних наук України, член Нацiонального комiтету України з теоретичної та прикладної механіки, Відмінник освіти України, доктор фізико-математичних наук, професор Гавриленко Валерій Володимирович.

Кафедра інформаційних систем і технологій є випусковою кафедрою і здійснює підготовку:

 • бакалаврів за спеціальністю 122 "Комп‘ютерні науки": освітня програма "Інформаційні управляючі системи та технології";
 • бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення": освітня програма "Інженерія програмного забезпечення";
 • магістрів за спеціальністю 122 "Комп‘ютерні науки": освітня програма "Комп‘ютерні науки";
 • докторів філософії за спеціальністю 122 "Комп‘ютерні науки".

Кафедра інформаційних систем і технологій

Кафедра інформаційних систем і технологій (27 серпня 2019 р.). Знизу вверх, зліва направо: професор Кирилюк В.С., доцент Силенок Г.А., завідувач кафедри, професор Гавриленко В.В., професор Безверхий О.І., професор Зубрецька Н.А., доцент Топольсков Є.О., доцент Вітер М.Б., доцент Шумейко О.А., доцент Сисак К.Я., доцент Лагодіна Л.П., доцент Піскунов О.Г., доцент Харитонова Л.В., професор Федін С.С., зав. лаб. Мироненко О.П., доцент Тітова Н.В., ст. викладач Ковальчук О.П., ст. викладач Рудоман Н.В., доцент Парохненко Л.М., ст. викладач Сватко В.В., доцент Котетунов В.Ю., доцент Сілантьєва Ю.О.


Кафедра має великий науковий та педагогічний потенціал. Станом на 01 вересня 2021 року на кафедрі працюють:
 • сім викладачів мають науковий ступінь доктора наук;

 • шість викладачів мають вчене звання професора;

 • одинадцять викладачів мають науковий ступінь кандидата наук;

 • шість викладачів мають вчене звання доцента;

 • один викладач має вчене звання старшого наукового співробітника;

 • один Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (професор Баранов Г.Л.);

 • один Заслужений діяч науки і техніки України (професор Баранов Г.Л.);

 • один академік Транспортної академії України (професор Гавриленко В.В.);

 • два академіка інших галузевих Академій України (професори Гавриленко В.В., Баранов Г.Л.);

 • два викладача, що нагороджені почесним знаком "Відмінник освіти України" (професор Гавриленко В.В., доцент Парохненко Л.М.).
Головним напрямком наукової діяльності кафедри з початку її організації є впровадження сучасних комп'ютерних технологій в економічні та інженерні розрахунки i застосування інформаційних технологій при навігації та управлінні на транспорті.

Викладачі кафедри розробили та обслуговують наступні веб-сайти: офіційний веб-сайт Національного транспортного університету, офіційний веб-сайт Транспортної академії України, веб-сайт університетської газети "Автодорожник", електронний архів наукових збірників НТУ, веб-сайти наукових збірників НТУ, електронний архів оприлюднення дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків, веб-сайт Приймальної комісії НТУ, офіційний веб-сайт кафедри інформаційних систем і технологій тощо.

Деякі фрагменти з історії кафедри.

В момент заснування кафедри (станом на 1 вересня 2005 р.) на ній працювали лише 9 викладачів: завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор Гавриленко Валерій Володимирович; кандидат фізико-математичних наук, доцент Безверхий Олександр Ігорович (на даний час - доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри); кандидат технічних наук, доцент Будя Олександр Петрович; кандидат технічних наук, доцент Логачов Євгеній Георгійович (згодом - професор кафедри, Відмінник освіти України, працював на кафедрі до 2012 року); кандидат фізико-математичних наук, доцент Цуканов Іван Миколайович (працював на посаді доцента кафедри до 2015 року); старший викладач Парохненко Любов Михайлівна (на даний час - доцент кафедри, заступник завідувача кафедри, Відмінник освіти України); старший викладач Сереченок Сергій Федорович (згодом - заступник завідувача кафедри, працював на кафедрі до 2012 року); асистент Москвичова Галина Георгіївна (згодом - старший викладач, працювала на кафедрі до 2017 року); асистент Шумейко Олексій Андрійович (на даний час - доцент кафедри).

Значний вклад в розбудову кафедри внесли відомі вчені, професори, які в різні роки працювали на кафедрі: Кубенко Веніамін Дмитрович - доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної Академії Наук України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Республіканської премії ім. Миколи Островського в галузі науки і техніки, Лауреат премії НАН України ім. академіка О.М.Динника, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки; Бєляєвський Леонід Степанович - доктор технічних наук, професор, двічі Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії ім. М.Є.Жуковського, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Транспортної академії України, академік Міжнародної академії навігації та управління рухом; Козелков Сергій Вікторович - доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений винахідник України, академік Міжнародної академії навігації та управління рухом; Павленко Петро Миколайович - доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України; Томашевський Валентин Миколайович - доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки; Бідюк Петро Іванович - доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки; Лимарченко Олег Степанович - доктор технічних наук, професор, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки; Плескач Валентина Леонідівна - доктор економічних наук, професор; Прокудін Георгій Семенович - доктор технічних наук, професор, академік Української Академії Економічної кібернетики; Зуб Станіслав Сергійович - доктор фізико-математичних наук, Лауреат Державної премії України в галузі освіти; Тітова Наталія Володимирівна - доктор технічних наук, академік Академії Прикладної радіоелектроніки України, Білорусі і РФ.