Про кафедру

Кафедра інформаційних систем і технологій створена 19 липня 2005 року для пiдготовки висококвалiфiкованих конкурентноздатних фахiвцiв з iнформацiйних технологій для транспортної галузі України.

Кафедру очолює з момента її заснування академік Транспортної академії України, академік Академії інженерних наук України, член Нацiонального комiтету України з теоретичної та прикладної механіки, Відмінник освіти України, доктор фізико-математичних наук, професор Гавриленко Валерій Володимирович.

Кафедра інформаційних систем і технологій є випусковою кафедрою і здійснює підготовку:

 • бакалаврів за спеціальністю 122 "Комп‘ютерні науки": освітня програма "Інформаційні управляючі системи та технології";
 • бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення": освітня програма "Інженерія програмного забезпечення";
 • магістрів за спеціальністю 122 "Комп‘ютерні науки": освітня програма "Комп‘ютерні науки";
 • магістрів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення": освітня програма "Інженерія програмного забезпечення";
 • докторів філософії за спеціальністю 122 "Комп‘ютерні науки".
Кафедра інформаційних систем і технологій

Кафедра має великий науковий та педагогічний потенціал. Станом на 01 вересня 2023 року на кафедрі працюють:
 • сім викладачів мають науковий ступінь доктора наук;

 • шість викладачів мають вчене звання професора;

 • вісім викладачів мають науковий ступінь кандидата наук;

 • вісім викладачів мають вчене звання доцента;

 • один викладач має вчене звання старшого наукового співробітника;

 • один Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (професор Баранов Г.Л.);

 • один Заслужений діяч науки і техніки України (професор Баранов Г.Л.);

 • один академік Транспортної академії України (професор Гавриленко В.В.);

 • два академіка інших галузевих Академій України (професори Гавриленко В.В., Баранов Г.Л.);

 • один викладач, що нагороджений почесним знаком "Відмінник освіти України" (професор Гавриленко В.В.).
Головним напрямком наукової діяльності кафедри з початку її організації є впровадження сучасних комп'ютерних технологій в економічні та інженерні розрахунки i застосування інформаційних технологій при навігації та управлінні на транспорті.

Викладачі кафедри розробили та обслуговують наступні веб-сайти: офіційний веб-сайт Національного транспортного університету, офіційний веб-сайт Транспортної академії України, веб-сайт університетської газети "Автодорожник", електронний архів наукових збірників НТУ, веб-сайти наукових збірників НТУ, електронний архів оприлюднення дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків, веб-сайт Приймальної комісії НТУ, офіційний веб-сайт кафедри інформаційних систем і технологій тощо.

Деякі фрагменти з історії кафедри.

В момент заснування кафедри (станом на 1 вересня 2005 р.) на ній працювали лише 9 викладачів: завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор Гавриленко Валерій Володимирович; кандидат фізико-математичних наук, доцент Безверхий Олександр Ігорович (на даний час - доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри); кандидат технічних наук, доцент Будя Олександр Петрович (працював на посаді доцента кафедри до 2023 року); кандидат технічних наук, доцент Логачов Євгеній Георгійович (згодом - професор кафедри, Відмінник освіти України, працював на кафедрі до 2012 року); кандидат фізико-математичних наук, доцент Цуканов Іван Миколайович (працював на посаді доцента кафедри до 2015 року); старший викладач Парохненко Любов Михайлівна (згодом - доцент кафедри, заступник завідувача кафедри, Відмінник освіти України, працювала на кафедрі до 2023 року); старший викладач Сереченок Сергій Федорович (згодом - заступник завідувача кафедри, працював на кафедрі до 2012 року); асистент Москвичова Галина Георгіївна (згодом - старший викладач, працювала на кафедрі до 2017 року); асистент Шумейко Олексій Андрійович (на даний час - доцент кафедри).

Значний вклад в розбудову кафедри внесли відомі вчені, професори, які в різні роки працювали на кафедрі: Кубенко Веніамін Дмитрович - доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної Академії Наук України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Республіканської премії ім. Миколи Островського в галузі науки і техніки, Лауреат премії НАН України ім. академіка О.М.Динника, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки; Бєляєвський Леонід Степанович - доктор технічних наук, професор, двічі Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії ім. М.Є.Жуковського, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Транспортної академії України, академік Міжнародної академії навігації та управління рухом; Козелков Сергій Вікторович - доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений винахідник України, академік Міжнародної академії навігації та управління рухом; Павленко Петро Миколайович - доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України; Томашевський Валентин Миколайович - доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки; Бідюк Петро Іванович - доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки; Лимарченко Олег Степанович - доктор технічних наук, професор, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки; Сукач Михайло Кузьмич - доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України, академік Академії будівництва України; Плескач Валентина Леонідівна - доктор економічних наук, професор; Зуб Станіслав Сергійович - доктор фізико-математичних наук, Лауреат Державної премії України в галузі освіти; Тітова Наталія Володимирівна - доктор технічних наук, академік Академії Прикладної радіоелектроніки.