Наукові статті співробітників кафедри за 2010-2022 рр.


  2010 рік

 1. Гавриленко В.В. Моделювання сценаріїв адаптивного тестування з використанням мереж Петрі / В.В. Гавриленко, І.М. Погребнюк // Вісник НТУ. Ч.2. – К.: НТУ, 2010. – Випуск 21. – С.391-395.

 2. Гавриленко В.В. Алгоритм динамічного програмування оптимального розподілу ресурсів / В.В. Гавриленко, О.І. Цуканов, О.А. Шумейко // Вісник НТУ. Ч.2. – К.: НТУ, 2010. – Випуск 21. – С.395-400.

 3. Шумейко О.А. Комп'ютерна технологія реалізації моделі оптимального розподілу вантажопотоків у мультимодальній системі перевезення вантажів / О.А. Шумейко, О.В. Гавриленко, О.І. Цуканов // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Збірник наукових праць. Випуск 15. – К.: МННЦІТіС, 2010. – С.179-195.

 4. Аль-Аммори А. Технико-экономическое саморегулирование эффективности функционирования информационно-управляющих систем/ А. Аль-Аммори, Е.П. Шкурко // Искусственный интеллект. – Донецк, 2010. – № 2. – С.95-103.

 5. Бєляєвський Л.С. Підвищення достовірності навігаційного забезпечення в диспетчерських системах управління наземним транспортом з використанням сучасних телекомунікаційних технологій / Л.С. Бєляєвський, Є.О. Топольськов, А.А. Сердюк // Вісник Центрального наукового центру ТАУ. – К., 2010. – Вип. 13. – С.84-87.


 6. 2011 рік

 7. Гавриленко В.В. Модель нелінійної динаміки трубопроводу з швидкісною течією рідини при різних способах закріплення / В.В. Гавриленко, О.С. Лимарченко, О.П. Ковальчук // Вісник НТУ. Ч.2. – К.: НТУ, 2011. – Випуск 24. – С.278-280.

 8. Гавриленко В.В. Різновиди моделей оцінки бібліотечних систем / В.В. Гавриленко, Н.В. Кірхар // Вісник НТУ. Ч.2. – К.: НТУ, 2011. – Випуск 24. – С.273-277.

 9. Шумейко О.А. Динамічна модель оптимального розподілу інвестицій в умовах комплексного інвестування / О.А. Шумейко, О.І. Цуканов // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Збірник наукових праць. Випуск 16. – К.: МННЦІТіС, 2011. – С.131-156.

 10. Аль-Аммори А. Эффективность функционирования сигнализаторов с мажоритарной логикой / А. Аль-Аммори, Х. Аль-Аммори // Искусственный интеллект. – Донецк, 2011. – № 1. – С.15-25.

 11. Аль-Аммори А. Процессный анализ полетов по циклограммам развертывания / А. Аль-Аммори // Вісник НТУ. Ч.2. – К., 2011. – Випуск 24. – С.384-391.

 12. Аль-Аммори А. Общая постановка проблемы учета полифактоности в летной деятельности / А. Аль-Аммори, Х. Аль-Аммори // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. Трансп. імені академіка В. Лазаряна. – 2011. – Вип. 36. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2011. – С.34-38.

 13. Бєляєвський Л.С. Алгоритмізація процесів формування і вибору груп навігаційних параметрів в автоматизованих системах управління транспортом з використанням супутникових технологій / Л.С. Бєляєвський, А.А. Сердюк, Є.О. Топольськов // Вісник Центрального наукового центру ТАУ. – К., 2011. – Вип. 14. – С.34-36.

 14. Бєляєвський Л.С. Автоматизація дистанційного вимірювання навантажень у вузлах машин та різноманітних конструкцій з використанням сучасних телекомунікаційних технологій / Л.С. Бєляєвський, Л.М. Струневич Л.М., Є.О. Топольськов // Автошляховик України: Окремий випуск. Вісник Північного наукового центру ТАУ. – К., 2011. – Вип. 14. – С.49-51.


 15. 2012 рік

 16. Гавриленко В.В. Методи та технології інтелектуального аналізу даних / В.В. Гавриленко, Г.Ф. Іванченко, Г.Є. Шевченко // Вісник НТУ. – К.: НТУ, 2012. – Вип. 26. – С.491-497.

 17. Гавриленко В.В. Інвестиційна модель простого відтворювання основних фондів підприємства на засадах динамічного програмування / В.В. Гавриленко, О.А. Шумейко // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – К.: НТУ, 2012. – Вип. 10. – С.401-405.

 18. Гавриленко В.В. Імітаційна модель інвестиційного проекту, який реалізується в умовах невизначеності / В.В. Гавриленко, Г.С. Прокудін, О.А. Шумейко // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – К.: НТУ, 2012. – Вип. 10. – C.606-610.

 19. Гавриленко В.В. Визначення економічної ефективності функціонування підприємств у процесах транспортування та зберігання сільськогосподарської продукції / В.В. Гавриленко, Г.С. Прокудін, Л.М. Струневич // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – К.: НТУ, 2012. – Вип. 10. – С.396-401.

 20. Гавриленко В.В. Характер силової взаємодії трубопроводу з рухомою рідиною при швидкісному руху рідини / В.В. Гавриленко, О.П. Ковальчук, О.С. Лимарченко // Проблеми транспорту: Збірник наукових праць: Вип. 9. – К.: НТУ, 2012. – С.249-252

 21. Гавриленко В.В. Виявлення взаємних блокувань в MPI програмах / В.В. Гавриленко, О.А. Галкін, О.П. Ковальчук, А.Ф. Обшта // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини / Автоматизація і інформаційні технології. – К.: КНУБА, 2012. – Випуск 80. – С.78-84.

 22. Гавриленко В.В. Приближенное решение нелинейных операторных уравнений с помощью итеративного агрегирования / В.В. Гавриленко, А.Ф. Обшта, Б.А. Шувар, О.А. Галкін // Высокопроизводительные параллельные вычисления на кластерных системах. – Н. Новгород, 2012. – С.83-86.

 23. Гавриленко В.В. Використання технології OPEN MPI в навчальному процесі / В.В. Гавриленко, А.Ф. Обшта, О.А. Галкін, О.П. Ковальчук // Вісник НТУ. Ч.1. – К.: НТУ, 2012. – Випуск 26. – С.19-23.

 24. Галкін О.А. Застосування опорно-векторних машин в інтелектуальному аналізі даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки. – 2012. – Вип. 2. – С.99-104.

 25. Галкін О.А. Методологія застосування інтервальної оцінки для мінімізації ризику класифікатора опорно-векторних машин // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. Автоматизація і інформаційні технології. – 2012. – Вип. 80. – С.85-91.

 26. Галкін О.А. Інтервальна оцінка ОВМ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки. – 2012. – Вип. 3. – С.117-122.

 27. Галкін О.А. Автоматичне налаштування коефіцієнтів масштабування у проблемі вибору характеристик для ОВМ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки. – 2012. – Вип. 4. – С.93-98.

 28. Шумейко О.А. Динамічна модель оптимального розподілу нвестицій при заміні обладнання // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Збірник наукових праць. Випуск 17. – К.: МННЦІТіС, 2012. – С.255-267.

 29. Аль-Аммори А. Методика оценки оптимальных объемов статистических испытаний байесовским методом / А. Аль-Аммори, Х. Аль-Аммори // Искусственный интеллект. – Донецк, 2012. – № 1. – С.208-217.

 30. Aль-Аммори А. Методика оценки эффективности видов информационного резервирования информационно-управляющих систем / А. Аль-Аммори, Х. Аль-Аммори // Искусственный интеллект. – Донецк, 2012. – № 4. – С.4-10.


 31. 2013 рік

 32. Гавриленко В.В. Різновиди методу мурашиних колоній, заснованих на оптимізації / В.В. Гавриленко, Г.Ф. Іванченко // Проблеми та перспективи економічної кібернетики. Колективна наукова монографія. – К: НАУ, 2013. – С.20-28.

 33. Галкін О.А. Проблема перенавчання у процедурі вибору моделі на основі структурної мінімізації ризику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки. – 2013. – Вип. 1. – С.128-131.

 34. Галкин А.А. Нахождение оптимальной разделяющей гиперплоскости на основе локальной минимизации риска // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Математическое моделирование. Оптимальное управление. – 2013. – Вып. 2(1) . – С.171-176.

 35. Галкін О.А. Застосування гіперпараметрів у проблемі вибору моделі на основі принципу індукції структурної мінімізації ризику // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. Автоматизація і інформаційні технології. – 2013. – Вип. 81.

 36. Галкін О.А. Методологія застосування опорно-векторних машин для випадку нероздільних даних // Вісник НТУ. Ч.2. – К.: НТУ, 2012. – Вип. 26. – С.498-504.

 37. Галкін О.А. Методологія застосування градієнтного спуску у проблемі автоматичного вибору параметрів ядра ОВМ // Проблеми транспорту. Збірник наукових праць. – 2013.

 38. Галкін О.А. Структурна мінімізація ризику у проблемі вибору моделі на основі методу опорних векторів // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету: (технічні науки) / Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2013.

 39. Галкін О.А. Автоматичний вибір параметрів ядра опорно-векторних машин // Наукові записки. Комп’ютерні науки / Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – 2013.

 40. Баранов Г.Л. Гармонізація поліергатичних систем навігації та управлянні рухом високошвидкісних транспортних засобів методами теорії ігор / Г.Л. Баранов, В.Л. Міронова, І.В. Тихонов// Системи управління, навігації та зв’язку: том 1. – К.: ДП «ЦНДІНіУ», 2013. – Випуск 3 (23). – c.2-6.

 41. Баранов Г.Л. Раціональний розподіл функцій в ергатичних системах навігації та управління рухом високошвидкісних транспортних засобів з метою гарантування підвищеного рівня безпеки у кризисних ситуаціях / Г.Л. Баранов, В.Л. Міронова, І.В. Тихонов, Г.Г. Соболевський // Наука і техніка повітряних сил збройних сил України. Науково-технічний журнал. – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2013. – Випуск 1(10). – С.189-193.

 42. Харитонова Л.В. Аналітичне дослідження статичної стійкості оболонкових елементів транспортних систем. / Л.В. Харитонова, Т.В. Уварова, І.Ю. Васильєв, О.Г. Куценко // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2013. – Вип. №(2) 26.

 43. Кіфоренко Б. Оптимальне управління тягою електричного ракетного двигуна з сонячним джерелом енергії. / Б. Кіфоренко, І. Васильєв, Я. Ткаченко, Л. Харитонова. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2013. – Вип.№(2) 30. – С.36-39.

 44. Аль-Аммори А. Основные виды энергетики их источники и потребления / Проблеми транспорту. Збірник наукових праць. – К.: 2013. – Вип. 10. – С.128-132.

 45. Аль-Аммори А. Организация приоритетного обслуживания в комплексах маломощных энергетических установок / А. Аль-Аммори, В.Д. Цветков // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава, 2013. – № 4(28). – С.36-39.


 46. 2014 рік

 47. Гавриленко В.В. Оцінка моделі пам’яті OPEN MP / В.В. Гавриленко, А.Ф. Обшта, О.А. Галкін, О.П. Ковальчук // Проблеми транспорту. Збірник наукових праць. – К.: НТУ, 2014. – Вип. 10.– С. 145-150.

 48. Гавриленко В.В. Декомпозиція операторних рівнянь на основі агрегаційно-ітеративного підходу / В.В. Гавриленко, А.Ф. Обшта, Б.А. Шувар, О.А. Галкін // Проблеми транспорту. Збірник наукових праць. – К.: НТУ, 2014. – Вип. 10. – С.115-119.

 49. Gavrylenko V.V., Galkin O.A., Shumeyko O.A. Telecommunication software for technology transfer process // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті. – К. : НТУ – 2014. – Вип. 2. – С.98-103.

 50. Баранов Г.Л. Парадигма формування інтелектуального інтерфейсу для функціонування мобільного транспортного засобу / Г.Л. Баранов, В.Л. Міронова, В.В. Плотнікова // Науковий журнал Інформаційна безпека, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля. – № 2. – 2014.

 51. Баранов Г.Л. Навігація на основі знань хвильовий поверхні просторово-часових сигналів супутникових радіонавігаційних систем / Г.Л. Баранов, А.В. Цулая, В.П. Шарко, О.Г. Паршин // Інформаційні процеси, технології і системи на транспорті. – К.: НТУ. – Вип.1. – 2014.

 52. Баранов Г.Л. Алгебраїзація маршрутів руху транспортних засобів / Г.Л. Баранов, В.В. Доронін, В.Р. Косенко, О.М. Прохоренко // Інформаційні процеси, технології і системи на транспорті. – К.: НТУ – 2014. – Вип.1. – С.60-70.

 53. Баранов Г.Л. Комплексна адаптація швидкості руху високоманеврених транспортних засобів у нестаціонарному середовищі / Г.Л. Баранов, І.В. Тихонов, В.Р. Косенко, О.М. Прохоренко // Інформаційні процеси, технології і системи на транспорті. – К.: НТУ – 2014. – Вип.1. – С. 158-165.

 54. Бєляєвський Л.С. Економічно вигідні шляхи удосконалення бортових навігаційних комплексів автотранспортних засобів загального призначення / Л.С. Бєляєвський, Є.О. Топольськов, А.А. Сердюк // Автошляховик України: Окремий випуск. Вісник Центрального наукового центру ТАУ. – К., Вип.17. – 2014.

 55. Топольськов Є.О. Методика оцінки якості роботи водіїв автотранспортних засобів з використанням автоматизованих систем супутникового моніторингу наземного транспорту / Є.О. Топольськов, А. Аль-Амморі, Л.В. Харитонова, Н.М. Цимбал // Інформаційні процеси, технології і системи на транспорті. – К.: НТУ. – 2014. – Вип.1. – С.166-173.

 56. Дмитрієв М.М. Аналіз операторської діяльності при локалізації титанової пожежі на повітряному судні / М.М. Дмитрієв, А. Аль-Амморі, С.С. Пилипейко // Інформаційні процеси, технології і системи на транспорті. – К.: НТУ. – 2014. – Вип.2. – С. 39-46.

 57. Аль-Амморі А. Інформаційна технологія дослідження імовірнісної моделі надійності складних систем / А. Аль-Амморі, В.В. Гавриленко, І.М. Цуканов, В.Л. Міронова // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті. – К. : НТУ – 2014. Вип. 1 – С.3-10.

 58. Аль-Аммори А. Исследование возможностей повышения эффективности применения микроконтроллера в информационно-управляющих системах / А. Аль-Аммори, Л.В. Харитонова // Искусственный интеллект. – Донецк, 2014. – № 1. – С. 90-94.

 59. Шірінян А.С. Використання термоаналізу для побудови фазових діаграм багатокомпонентних матеріалів / А.С. Шірінян, О.С. Комісаренко, В.А. Макара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Фізико-математичні науки». – 2014. – № 4. – С.301-309.


 60. 2015 рік

 61. Гавриленко В.В. Вплив сил коріоліса на динаміку трубопроводу з рідиною / В.В. Гавриленко, О.П. Ковальчук, О.С. Лимарченко // Підводні технології. Цивільна інженерія. – 2015. – Вип.2. – C.66–71.

 62. Галкін О.А. Дослiдження непараметричних класифiкаторiв максимальної глибини на основi просторових квантилiв // Доповіді НАН України. Інформатика та кібернетика. – 2015. – Вип. 10. – С.21–27.

 63. Галкін О.А. Асимптотична оцiнка глибинних класифiкаторiв на основi моделi зсуву розташування // Доповіді НАН України. Інформатика та кібернетика. – 2015. – Вип. 11. – С.30-36.

 64. Галкін О.А. Процес розпізнавання на основі ядерних оцінок щільності з використанням множини оптимальних мір згладжування // Питання прикладної математики і математичного моделювання. – 2015. – Вип. 15. – С.22-33.

 65. Ковальчук О.П. Дослідження форм коливань моделі трубопровід-рідина з швидкісною течією рідини при способах закріплення трубопроводу / О.П. Ковальчук // Вісник НТУ. – 2015. – Вип. 31. – С.246-249.

 66. Ковальчук О.П. Нелінійна динаміка трубопроводу з швидкісною течією рідини при різних способах закріплення / О.П. Ковальчук // Вісник НТУ. – 2015. – Вип. 31. – С.242-245.

 67. Ковальчук О.П. Аналіз та оцінка впливу сил Коріоліса на рух рідини в трубопроводі при різних способах закріплення / О.П. Ковальчук // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – № 86, 2015. – С.76-84.

 68. Міронова В.Л. Технологія побудови інтелектуальних інтерфейсів забезпечення функціонування мобільного транспортного засобу / В.Л. Міронова , В.В. Плотнікова // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті. – К.: НТУ, 2015. – Випуск 3. – С.3-8.

 69. Бєляєвський Л.С. Імовірнісно-геометричні методи навігаційних визначень координат і траєкторій рухомих об’єктів / Л.С. Бєляєвський, Є.О. Топольськов, А.А. Сердюк // Інформаційні процеси, технології і системи на транспорті. – К.: НТУ, 2015. – Вип. 3 – С.141-148.

 70. Городецкая Н.С. О рассеянии поверхностных гравитационных волн тонкими вертикальными барьерами / Н.С. Городецкая, Т.Н. Миргородская, В.И. Никишов // Прикладна гідромеханіка. – 2015. – Том. 17, №2. – С.9-19.


 71. 2016 рік

 72. Федін С.С., Салівон О., Зубрецька І. Параметрична компенсація нелінійної температурної залежності NTC-термісторів / Метрологія та прилади. – 2016. - №2. – С. 41 – 46. база Index Copernicus

 73. Федин С.С. Моделирование fuzzy-системы наведения ракеты на цель / Системи озброєння і військова техніка. – 2016. - №1(45). – С. 190 – 195. фаховий журнал з технічних наук (база Google Scholar)

 74. Titova N.V., Novikov V.O., Azarhov O.Yu. The effect of electromagnetic radiation of wireless connections on morphology of amniotic fluid. – Proc. SPIE. 10031, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, 100313B. (September 28, 2016) doi: 10.1117/12.2249320

 75. Титова Н.В., Бачинський М.В., Тимчик С.В. Оптоелектронні засоби і пристрої для впливу на функціональний стан людини / М. В. Бачинський, Н. В. Титова, С. В. Тимчик // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». – 2016. – № 3.

 76. Сокульський О.Є., Дрозд А.О., Васільцова Н.М. Економіко-математичне моделювання якості пасажирських транспортних послуг на основі нефінансових показників - Економічний вісник НТУУ «КПІ» - К.:НТУУ «КПІ», 2015 - Вип. № 12 – С. 513 – 519.

 77. Топольськов Є.О., Сердюк А.А. Алгоритмізація обробки навігаційної інформації за критеріями точності для забезпечення автоматизованого контролю руху транспортних засобів / Інформаційні процеси, технології і системи на транспорті. – К.: НТУ, 2016. – Вип. 4.

 78. Топольськов Є.О., Сердюк А.А. Статистичні моделі та алгоритм контролю графіків руху автотранспорту з використанням сучасних навігаційних засобів / Інформаційні процеси, технології і системи на транспорті. – К.: НТУ, 2016. – Вип. 4.

 79. Щербак Т.Н., Городецкая Н.С., Никишов В.И. Влияние симметрии подводного препятствия на распространение поверхностных гравитационных волн // Прикладная гидромеханика. 2016.-18,№1.-С.11-23.

 80. Щербак Т.М., Городецька Н.С., Нікішов В.І. Трансформація спектру нерегулярного хвилювання на уступі // Доповіді НАН України, 2016.-№7.-С.37-43.

 81. Щербак Т.М., Городецька Н.С., Нікішов В.І. Вплив зміни глибини прибережної смуги на спектр нерегулярного хвилювання // Наукоємні технології. Фізика, 2016.-№3.-С. 279-283.

 82. Гавриленко В.В., Сокульский О.Є., Струневич Л.М. Аспекти мінімізації обсягів транспортних перевезень та ефективність використання овочевої продукції у соціальній сфері / Інформаційні процеси, технології і системи на транспорті. – К.: НТУ, 2016. – Вип. 4.

 83. Кирилюк В.С., Левчук О.И. Математическое моделирование контактного взаимодействия жесткой основы с приповерхностной осесимметричной выемкой и электроупругого полупространства // Системні дослідження та інфомаційні технології . 2016, № 3, с. 118-125.

 84. Кирилюк В.С., Левчук О.И. Моделирование контактного взаимодействия пьезоэлектрического полупространства и упругой изотропной основы с приповерхностной выемкой кругового сечения // Системні дослідження та інфомаційні технології . 2016, № 4

 85. Баранов Г.Л., Тихонов І.В., Прохоренко О.М. Стратегія адаптації систем попередження про ризики зіткнення для підвищення якості обслуговування та безпеки руху водних транспортних засобів / Г. Л. Баранов, І. В. Тихонов, О. М. Прохоренко // Водний транспорт. - 2016. - Вип. 1. - С. 41-50.

 86. Баранов Г.Л., Тіхонов І.В. Ергатичні інноваційні технології управління рухом суден. (Национальный университет «Одесская морская академия») // Судовождение . Зборник научных трудов. – № 26 О.: 2016.

 87. Баранов Г.Л., Тіхонов І.В., Прохоренко О.М. Стратегія адаптації систем попередженням про ризики зіткнення для підвищення якості обслуговування та безпеки руху водних транспортних засобів . (Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича – Сагайдачного) // Водний транспорт. Збірник наукових праць. – №1 (24) К.: 2016.

 88. Баранов Г.Л., Кравчук В.І., Гайдай Т.В. Системно аналогове моделювання в умовах технологічного руху ґрунтообробного посівного агрегату (Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. ЗНП, Дослідницьке. УкрНДІПВТ ім.. Л.Погорілого, 2016 – с.80-93

 89. Баранов Г.Л., Кравчук В.І., Гайдай Т.В., Прохоренко О.М. Процедури системно-аналогового моделювання функціонування ланцюгових технологічних перетворень для інноваційного ґрунтообробного посівного агрегату сидератних культур. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. ЗНП, Дослідницьке. УкрНДІПВТ ім.. Л.Погорілого, 2016 – с.268-279

 90. Баранов Г.Л., Косенко В.Р. Прохоренко О.М. Моніторинг довкілля та якості логістичного обслуговувння для попередження ризиків зіткнення та безпеки руху ВТЗ . Вісник Національного транспортного університету, Випуск 34, 2016, с. 45

 91. Титова Н.В., Злепко С.М., Новиков В.А. Особенности подготовки воды для инкубационных аппаратов/ С.М. Злепко, Н.В. Титова, В.А. Новиков// Журнал «Вестник ХНТУ» (Херсон). – 2016, №2.

 92. Титова Н.В., Новіков В.О., Бачинський М.В., Горбатюк С.М. Особливості впливу лазерного та оптичного випромінювання на гідробіонти / Н.В. Титова, В.О. Новіков, М.В. Бачинський, С.М. Горбатюк// Журнал «Вестник ХНТУ» (Херсон). – 2016, №3.

 93. Bezverkhyi O.,Babich D., Dorodnykh T. Structural Probabilistic Modeling of Fatigue Fracture for Piezoceramic Materials Under Cyclic Loading // Dynamical Systems: Modelling, Book Springer Proceedings in Mathematics & Statistics,Vol. 181 - 2016 – P. 11-26.

 94. Bezverkhyi O. I., Zinchuk L.P., Karlash V. L. Modeling and experimental verification of the thin multi-electrode piezoceramic bars’ forced vibrations//MATHEMATICAL MODELING AND COMPUTING, Vol. 3, No. 1, pp. 1–11 (2016)

 95. Bezverkhyi O.I., Grigoryeva L.O., Grigoryev S.A. Resonance radial oscillations of a piezoceramic cylinders and spheres Taking into account electromechanical losses // Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. – 2016. – No 1(81). – P. 41–48.

 96. Олександр Безверхий, Вікторія Корнієнко. Коливання буйково-заякорених систем загородження на хвилях //Міжнародний науково-виробничий журнал «Підводні технології» / Київський національний університет будівництва та архітектури. – К.: Ліра-К, 2016. – № 3. – С.14–24.

 97. Безверхий О.І., Корнієнко В.Ф, Кудзіновська І.П., Шкабура Ю.А. Визначення власних частот резонансів та антирезонансів і форми пружноелектричних коливань кільцевих п’єзокерамічних пластин. //Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету: (технічні науки / Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2016. – Випуск 1(26). – С. 47–54.

 98. Vitaliy Mamchuk, Ivan Lastivka, Oleksandr Bezverkhyi. RESEARCH AND MATHEMATICAL MODELING OF TURBULENT BOUNDARY LAYER AT POSITIVE PRESSURE GRADIENT // Proceedings of the National Aviation University. Vol. 67, No 2, (2016). С. 37-43.

 99. Струневич Л.М. Про один підхід використання теорії випадкових процесів при моделюванні комп’ютерних систем логістичного менеджменту// Управління проектами, системний аналіз і логістика. Ч1: серія «Технічні науки» - К.: НТУ, 2016. – Вип. 17. – С. 89.

 100. Гавриленко В.В., Сокульський О.Є., Струневич Л.М. Аспекти мінімізації обсягів транспортних перевезень та ефективність використання овочевої продукції у соціальній сфері// Управління проектами, системний аналіз і логістика. Ч2: серія «Економічні науки» - К.: НТУ, 2016. – Вип. 17. – С. 13.


 101. 2017 рік

 102. Кирилюк В.С., Левчук О.И. "О напряженном состоянии ортотропного пьезоэлектрического тела материалак с эллиптической трещиной" // Прикл. механіка, 2017, № 3, с. 82-90.

 103. Viktor Danchuk, Olena Bakulich, Vitaliy Svatko. AN IMPROVEMENT IN ANT ALGORITHM METHOD FOR OPTIMIZING A TRANSPORT ROUTE WITH REGARD TO TRAFFIC FLOW // Procedia Engineering. – 2017 - № 187. – P. 425 – 434.

 104. Лагодина Л.П. Управление формой NURBS-кривой с помощью вспомогательных епюр [Текст] / Ю.И. Бадаев, И.Н. Ганношина, Л.П. Лагодина // Водний транспорт. – К. : КДАВТ, 2017. – Вип. 1(26). – С. 114 – 118.

 105. Федин С.С., Зубрецкая И.С., Поликарпов А.А. Обеспечение точности построения градуировочных характеристик NTC-термисторов на основе нейронных сетей с радиальными базисными функциями // Метрологія та прилади. 2017. 1(63). С. 37–46.

 106. S.I. Zub, S.S. Zub, V.S. Lyashko, N.I. Lyashko, S.I. Lyashko, MATHEMATICAL MODEL OF INTERACTION OF A SYMMETRIC TOP WITH AN AXIALLY SYMMETRIC EXTERNAL FIELD, Cybernetics and Systems Analysis, May 2017, Volume 53, Issue 3, pp 333–345.

 107. Комісаренко О.С. Результати взаємодії в системі B4C-Hf при різних термодинамічних умовах // The scientific heritage, №12 (12), P2, Budapest, Hungary, 2017. – p.107.

 108. Комісаренко О.С., Макара В.А. Синтез керамічних композиційних матеріалів системи В4С – HfВ2 та їх механічні властивості // Slovak international scientific journal №7, Vol. 2. – Bratislava, Slovakia. – 2017. P. 30-36.

 109. Ивохин Е. В., Махно М.Ф. О подходе к построению структурированных нечетких множеств и их использовании для описания нечеткого отсчета времени // Проблеми управления и информатики. – 2017.–№3.– С. 81-90.

 110. Піскунов О.Г. Визначення області бачення камери при аерофотозйомці / О.Г. Піскунов, І.А. Юрчук, Л.В. Білянська //Наукоємні технології. – 2017. – Т. 35. – №. 3. – С. 235-237.

 111. Безверхий О.І., Корнієнко В.Ф. Вимушені коливання п’єзокерамічних кільцевих пластин з урахуванням електромеханічних втрат // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2017, № 1. С. 35-48.

 112. D.V. Babich, A.I. Bezverkhii, T.I. Dorodnykh EFFECT OF VIOLATION OF THE CONTINUITY OF MATERIALS BY DISPERSED MICROCRACKS ON THE ELECTROELASTIC PARAMETERS OF PIEZOCERAMICS //Journal of Mathematical Sciences, Vol. 222, No. 2, April, 2017. Р. 155-166. (SCOPUS)

 113. Баранов Г.Л., Васько С.М., Терещук В.І. Символьна технологія економіки знань та інтелектуального розв’язування задач динаміки. // Розбудова економічної освіти та формування основ фінансової грамотності учнівської молоді – основа розвитку громадянського суспільства та становлення економіки знань : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 вересня 2017 року, м. Київ. – К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017 – 12-17 с.

 114. Баранов Г.Л., Міронова В.Л. ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ РУХУ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ // Розбудова економічної освіти та формування основ фінансової грамотності учнівської молоді – основа розвитку громадянського суспільства та становлення економіки знань : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 вересня 2017 року, м. Київ. – К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017 – 17-25 с.

 115. Баранов Г.Л., Прохоронеко О.М. ФОРМУВАННЯ ОСНОВ МЕТРИЗАЦІЇ РЕСУРСНИХ ЗНАНЬ ПОЛІЕРГАТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ // Розбудова економічної освіти та формування основ фінансової грамотності учнівської молоді – основа розвитку громадянського суспільства та становлення економіки знань : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 вересня 2017 року, м. Київ. – К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017 – 26-32 с.

 116. Баранов Г.Л., Комісаренко О.С. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИКИ ФОРМОТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУР ККМ // Розбудова економічної освіти та формування основ фінансової грамотності учнівської молоді – основа розвитку громадянського суспільства та становлення економіки знань : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 вересня 2017 року, м. Київ. – К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017 – 32-40 с.

 117. Карлаш В.Л., Безверхий О.І., Зінчук Л.П. Вимушені електропружні коливання п’єзокерамічних пластин і стрижнів із розділеними електродами. Частина І: аналітичні співвідношення для коефіцієнтів зв’язку і компонентів повної провідності // Електроніка та зв’язок. – 2017. – Том 22, № 2. – С. 43–55.

 118. Карлаш В.Л., Безверхий О.І., Зінчук Л.П. Вимушені електропружні коливання п’єзокерамічних пластин і стрижнів із розділеними електродами. Частина II: аналітичне і експериментальне визначення коефіцієнтів зв’язку і компонентів повної провідності // Електроніка та зв’язок. – 2017. – Том 22, № 4. – С. 59–66.

 119. Ганношина І.М. Моделирование сплайна из кривых Безье 5-й степени с непрерывной кривизной./ Ю.И. Бадаев, И.Н. Ганношина// Сучасні проблеми моделювання : збірник наукових праць. – Мелітополь: МДПУ, 2017. Випуск №8.- С.171-180.

 120. D. V. Babich, A. I. Bezverkhii and T. I. Dorodnykh. EFFECT OF VIOLATION OF THE CONTINUITY OF MATERIALS BY DISPERSED MICROCRACKS ON THE ELECTROELASTIC PARAMETERS OF PIEZOCERAMICS //Journal of Mathematical Sciences, Vol. 222, No. 2, April, 2017 Р 155-166. (SCOPUS)

 121. Безверхий О.І, Корнієнко В.Ф. ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ П'ЄЗОКЕРАМІЧНИХ КІЛЬЦЕВИХ ПЛАСТИН З УРАХУВАННЯМ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ВТРАТ //Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки №1, 2017, - С.35-48.

 122. Velerii Leonidovych Karlash, Oleksandr Ihorovych Bezverkhyi, Luibov Pavlivna Zinchuk. ВИМУШЕНІ ЕЛЕКТРОПРУЖНІ КОЛИВАННЯ П’ЄЗОКЕРАМІЧНИХ ПЛАСТИН І СТРИЖНІВ ІЗ РОЗДІЛЕНИМИ ЕЛЕКТРОДАМИ. ЧАСТИНА І: АНАЛІТИЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ ДЛЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ЗВ’ЯЗКУ І КОМПОНЕНТІВ ПОВНОЇ ПРОВІДНОСТІ // Електроніка та зв'язок. ТОМ 22, № 2 (2017), C.43-55.

 123. Velerii Leonidovych Karlash, Oleksandr Ihorovych Bezverkhyi, Luibov Pavlivna Zinchuk. Вимушені електропружні коливання п’єзокерамічних пластин і стрижнів із розділеними електродами.Частина II: аналітичне і експериментальне визначення коефіцієнтів зв’язку і компонентів повної провідності// Електроніка та зв'язок. ТОМ 22, № 4 (2017), C.59-68.

 124. Oleksander Ihorovych Bezverkhyi, Liudmyla Oleksandrivna Hryhorieva. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА ЧУТЛИВІСТЬ КРУГЛИХ ТА КІЛЬЦЕВИХ П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ТОНКИХ ПЛАСТИН ПРИ МЕХАНІЧНОМУ ЗБУРЕННІ// МІКРОСХЕМИ, ЕЛЕКТРОНІКА ТА АКУСТИКА ТОМ 22, № 5 (2017) С.40-46.

 125. О.І. Безверхий, Л. О. Григор’єва. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДВОХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ГАРМОНІЧНИХ КОЛИВАНЬ П’ЄЗОКЕРАМІЧНИХ ЦИЛІНДРІВ //Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2017. – 60, No1. – С. 107-115.

 126. Безверхий О., Григор’єва Л. Застосування гамільтонового формалізму для дослідження гармонічних коливань п’єзокерамічних циліндрів. // ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МАТЕМАТИКА. МЕХАНІКА, вип. 38/2017. - С.23-29.

 127. Левченко В.В., Безверхий А.И., Макиевский A.И. Гармонические колебания пьезоэлектрических электромеханических преобразователей кольцевой формы с азимутальными разрезами электродов // Водний транспорт. Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. –К.: КДАВТ,2017. –No 1(26). C.10-17.

 128. Сукач М. К. Екскаватор-маніпулятор для аварійних робіт / К.: МП Леся, 2017.- 160 с.

 129. Сукач М. К. Практикум з визначення навантажень машин / К.: Вид-во Ліра-К, 2017.- 184 с.

 130. Myhajlo Sukach, Sergіj Lysak Kinematics parameters of twosectional trencher's / Підводні технології, 2017, Вип. 05, С.16-22.

 131. Сукач М. К. Третя міжнародна науково-практична конференція Underwater Technologies 2017 / Підводні технології, 2017, Вип. 06, С.3-14.

 132. Сукач М. К. Міжнародна конференція Underwater Technologies набуває популярності / Гірн., буд., дор. та меліорат. машини, 2017, № 89, 98-104.

 133. Сукач М. К. В КНУБА проведено III Міжнар.наук.-прпакт. конф. Underwater Technologies 2017 / Архітектура і будівництвою Газета КНУБА, 2017, № 11 (1495), 2

 134. Сукач М. К. Модернізація екскаватора двосекційною поворотною стрілою / Підводні технології 2017, № 07, 28-33.

 135. Сукач М. К. Пружна підвіска транспортних засобів / Гірн., буд., дор. та меліорат. машини 2017, № 90, 73-78.

 136. Федин С.С., Зубрецкая И.С., Поликарпов А.А. Обеспечение точности построения градуировочных характеристик NTC-термисторов на основе нейронных сетей с радиальными базисными функциями // Метрологія та прилади. 2017. № 1(63). С. 37–(Фаховий журнал з технічних наук, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus)

 137. Кирилюк В.С., Левчук О.И., Гавриленко Е.В. Математическое моделирование и анализ напряженного состояния в ортотропной пьезоэлектрической среде с круговой трещиной //Системні дослідження та інформаційні технології, 2017, № 3. – С.117 – 126.

 138. Піскунов О.Г. Визначення області бачення камери при аерофотозйомці / О. Г. Піскунов, І. А. Юрчук, Л. В. Білянська // Наукоємні технології. – 2017. – Т. 35. – № 3. – С. 204-208.

 139. Піскунов О.Г. Нанесення фотоматеріалів літального апарату на растрові карти відкритих картографічних сервісів / О. Г. Піскунов, І. А. Юрчук // Наукоємні технології. – 2017.- Т.36.- №4 , С. 296-301.

 140. Петравчук А. П. Алгебри Лі, асоційовані з модулями над кільцями многочленів / А. П. Петравчук, К. Я. Сисак / / Український математичний журнал. – 2017. – Том 69, № 9. – С. 1232-1241.

 141. Petravchuk A. P. On Lie algebras consisting of locally nilpotent derivations / A. P. Petravchuk, K. Ya. Sysak / / Journal of Lie Theory. – Heldermann Verlag, 2017. – Vol. 27, N. 4. – P. 1057-1068.

 142. Petravchuk A. P. Locally nilpotent Lie algebras of derivations of integral domains / A. P. Petravchuk, O. M. Shevchyk, K. Ya. Sysak / / Прикладні проблеми механіки і математики. – Львів: Ін-т прикладних проблем механіки і математики, 2017. – Вип. 15. – С. 7-15.

 143. Кравчук В.І., Баранов Г.Л., Комісаренко О.С. Інформаційна технологія прогнозування та випробування майбутньої аграрної техніки // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: збірник наук. пр. / ДНУ «Український науково-дослідний інститутпрогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого); Редкол.: В. Кравчук (голов. ред.)та ін. – Дослідницьке, 2017. – Вип. 21 (35). – с. 27-35.

 144. Тітова Н.В. Методика розрахунку ефективності медичних інформаційних систем і технологій / Н.В. Титова, Тимчик С.В., Кривносов В.Е., Козоріз О.С.та ін.//Вісник Херсонського національного техн. університету. Технічні науки – Вип.1(60).- Херсон: ХНУ, 2017.-С.176-188.

 145. Тітова Н.В. Принципи побудови автоматизованої системи управління інкубаційним процесом в рибоводстві / Титова Н.В., Павлов С.В., Злепко С.М.//Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки – Вип.1 – Хмельницький: ХНУ, 2017. - С.150-155.

 146. Тітова Н.В. Низькоенергетична фотонна технологія керування інкубаційним процесом / Титова Н.В., Павлов С.В., Злепко С.М.//Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки – Вип.3 – Хмельницький: ХНУ, 2017.-С.130-156.

 147. Nataliya Titova. On the possibility of the patient’s skin overheating during low-intensive phototherapy / Nataliya Titova, Anatoliy Korobov, Zbigniew Omiotek and others // Proc. SPIE/ 10445, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017. - P. (Scopus)

 148. Nataliya Titova. Physical-mathematical model of optical radiation interaction with biological tissues / Nataliya Titova, Sergey Zlepko, Zbigniew Omiotek and others //Proc. SPIE/ 10445, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017. - P. (Scopus)

 149. Nataliya Titova. Development of the supporting subsystem of decision-making for the low-energy photon technology of incubation process management // The scientific heritage. Technical sciences. – No 13.- Budapest, 2017. - P.63-67.

 150. Тітова Н.В. Пат. на кор. модель № 126436 Україна Пристрій для керування інкубаційним процесом в рибоводстві / Н.В.Титова, С.М. Злепко, К.С. Навроцька, С.В. Костішин, С.В. Павлов // Заявник і патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т. – № 2017 04746 ; заявл. 17.05.2017 ; опубл. 11.12.2017, Бюл. 23. – 4 с. (Патент)

 151. Донець В.В. Архітектурні компоненти та інтерфейсні взаємодії для інтелектуальних транспортних систем // Управління проектами, системний аналіз і логістика. — К. : НТУ, 2017. — Вип. 20 (Ч.1). – С.35-40.


 152. 2018 рік


 153. Гавриленко В. Декомпозиція операторних рівнянь на основі агрегаційно-ітеративного підходу / В. Гавриленко, А. Обшта, Б. Шувар // Transfer of innovative technologies. 2018. – C 75-81.

 154. Oleksander Ihorovych Bezverkhyi, Liudmyla Oleksandrivna Hryhorieva. ПІДХІД ДО РОЗРАХУНКУ ГАРМОНІЧНИХ КОЛИВАНЬ ЕЛЕКТРОПРУЖНИХ ЦИЛІНДРІВ // МІКРОСХЕМИ, ЕЛЕКТРОНІКА ТА АКУСТИКА ТОМ 23, № 1 (2018) С.37-43.

 155. Вітер М.Б. До питання структурування простору інформаційної взаємодії державних органів /М.Б. Вітер, Х.О. Засадна , О.В. Гавриленко / Науковий вісник національного лісотехнічного Університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. - 2018. – т.28. №1 - С.118-121.

 156. Бадаев Ю.И., Ганношина И.Н., Лагодина Л.П. Сегмент рациональной кривой безье 5-ой степени с заданными кривизнами на концах сегмента // Наукові записки. – К. : ТНУ імені В.І. Вернадського, 2018. – Том 29 (68) №2.

 157. Сукач М. К. До ювілею професора Е. Красовського / Prof.dr.hab.inz. Doctor Honoris Causa Multi Eugeniusz Krasowski. Wydawnic-two-Drukarnia, Liber Duo, Lublin 2018, p.226-227.

 158. Сукач М. К. Оприлюднення досліджень науковців КНУБА у міжнародних виданнях / Архітектура і будівництво. Газета КНУБА 2018, № 7-8 (1504-1505), 2.

 159. Vitaliy Svatko, Georgii Prokudin, Оlexiy Chupaylenko, Olexiy Dudnik, Oleksii Prokudin, Alena Dudnik. APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES FOR THE OPTIMIZATION OF ITINERARY WHEN DELIVERING CARGO BY AUTOMOBILE TRANSPORT // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 2, Issue 3(92). – P. 51-59. (SCOPUS)

 160. Кирилюк В.С., Левчук О.И., Гавриленко О.В. Математичне моделювання контактної взаємодії двох електропружних півпросторів під час стискання за наявності жорсткого дископодібного включення між ними //Системні дослідження та інформаційні технології, 2018, № 2. – С.89 – 98.

 161. Баранов Г.Л. Технологія інтеграції гетерогенних процесів моделювання формотворення матеріалів для майбутніх транспортних систем / Г.Л. Баранов, О.С. Комісаренко // Вісник Національного транспортного університету. – К.: НТУ, 2018. – Вип. 3 (41).-с.24-33.

 162. Топольськов Є.О. Аналіз імовірнісно-геометричного методу визначення місцеположення рухомих об'єктів / Бєляєвський Л.C., Сердюк А.А., Топольськов Є.О. // Науково-практичний журнал «Сучасна спеціальна техніка» Державного науково-дослідного інституту МВС України. – К.: 2018. – Вип. 1 (52). – с.6-12.

 163. Тітова Н.В. Оцінювання якості ікри осетрових і білого амура на основі інформаційних і математичних моделей нечітких множин / Н.В. Тітова, С.В. Павлов, С.М. Злепко, Є.Л. Піротті// Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. - № 5. – С. 146-153.

 164. Titova N. Principles of construction of the measuring system chemiluminescence of sturgeon / N. Titova // The scientific heritage. Technical sciences. – No 29(Р.1).- Budapest, 2018.-P.58-61.

 165. Titova N. Specialized machine-module support for information technology for artificial reproduction of hydrobionts / N. Titova, E. Pirotti // Slovak international scientific journal. Computer sciences. – No 23 (V.1).- Bratislava, 2018.-P.4-10.

 166. Titova N. Numerical analysis of the distribution of electromagnetic fields inside fish eggs / N. Titova, E. Pirotti // The scientific heritage. Technical sciences. – No 30 (Р.1).- Budapest, 2018.-P.48-52.

 167. Titova N. Substantiation of the possibility of increasing reproduction by irradiating caviar with electromagnetic fields / N. Titova, E. Pirotti // Slovak international scientific journal. Computer sciences. – No 24 (V.1).- Bratislava, 2018.-P.4-7.

 168. Aleksandr D. Cherenkov. Justification of the electromagnetic impulse method destruction of insect pests in gardens / Aleksandr D. Cherenkov; Natalia G. Kosulina; Yaroslav I. Yaroslavskyy; Nataliia V. Titova; Aliya Aizhanova; Jacek Tanas // SPIE 10808, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018, 108083P (1 October 2018); doi: 10.1117/12.2501665 (Scopus)

 169. Кирилюк В.С. Математичне моделювання електронапруженого стану ортотропного п’електричного тіла з довільно орієнтованою круговою тріщиною при одновісному розтязі / Кирилюк В.С. Левчук О.І. // Системні дослідження та інформаційні технології, 2018, № 3. – С. 68– 79.

 170. Svatko V., Danchuk V., Bakulich O. IDENTIFYING WAREHOUSE LOCATION USING THE RADIATION THERAPY METHOD IN LOGISTIC DISTRIBUTION SYSTEM. Transport Problems. 2018. Vol. 13, Issue 4. P. 143-155.

 171. Сукач М.К. Обоснование принципов усовершенствования упругих устройств. Гірн., буд., дор. та меліорат. машини, 2018, Вип.91, 28-35 https://doi.org/10.26884/gbdmm1891.0301

 172. Сукач М.К. Теоретические основы расчета скобовидных пластинчатых рессор. Transfer of Innovative Technologies, 2018, Vol.1, No.2, 40-50, https://doi.org/10.31493/tit1812.0201

 173. Сукач М.К., Комоцька С.Ю. Метод визначення властивостей донних ґрунтів in-situ. Підводні технології, 2018, Вип.08, 44-46 https://doi.org/10.26884/uwt1804.1102

 174. Panchenko T., Sukach M., Golub A. Development of ecological tourism in Ukraine. Transfer of Innovative Technologies, 2018, Vol.1, No.2, 3-18 https://doi.org/10.31493/tit1812.0101


 175. 2019 рік


 176. Ковальчук О.П. Компютерне моделювання поведінки системи трубопровід рідина, дослідження і оцінка впдилу сил Кореоліса на рух рідини у трубопроводі при різних способах закріплення. / Ковальчук О.П., Гавриленко В.В., Лимарченко О.С. // Международный научно-технический журнал Проблеми управления и інформатики. Київ-2019, Вип. 3 , 64-71. (Scopus)

 177. Svatko V., Danchuk V., Bakulich O. Identifying optimal location and necessary quantity of warehouses in logistic system using a radiation therapy method. Transport. 2019. Vol. 34, Issue 2. P. 175-186. DOI: https://doi.org/10.3846/transport.2019.8546

 178. Svatko V., Danchuk V., Bakulich O. Building optimal routes for cargo delivery in megacities. Transport and Telecommunication. 2019. Vol. 20, Issue 2. P. 142-152. DOI: https://doi.org/10.2478/ttj-2019-0013

 179. Silantieva I. Application of spline-fourier transform for radar signal processing/ Shutko, V., Tereshchenko, L., Shutko, M., Silantieva, I., Kolganova, O.// 15th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems, CADSM 2019 – Proceedings – Sсopus

 180. Silantieva I. The Doppler Radar Signals Processing / Shutko, V., Kolganova, O., Silantieva, I., Tereshchenko, L., Shutko, M.// 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2019 – Proceedings – Sсopus

 181. Котетунов В.Ю. Flexible Agile methodology / В.П. Квасніков, В.Ю. Котетунов, О.С. Комісаренко // Polish journal of science. Polish.-2019.-№14.- Vol.1.-P.48-52.

 182. Баранов Г.Л. Моделювання процесів МІТС зі змінними ситуаціями в часі та просторі / Г.Л. Баранов, О.С. Комісаренко, М.С. Мнацаканян // Polish journal of science. Vol.1. No.12. – 2019. – с.30-38.

 183. Баранов Г.Л. Процесні інфологічні моделі в задачах гетерогенної взаємодії складних динамічних систем та нестаціонарного середовища / Г.Л. Баранов, О.С. Комісаренко // Вісник Національного транспортного університету. – К.: НТУ, 2019. – Вип. 1 (40).-с. 3-12.

 184. Сілантьєва Ю.О. Аналіз діяльності транспортних бірж в Україні/ Б.О. Кушим, Ю.О. Сілантьєва// Збірник наукових праць ДНУЗТ ім.. акад.. В. Лазаряна. – 2019. – Вип.17. – С.22-27. Фахове видання.

 185. Балан В. Г., Харитонова Л. В. Стохастичне моделювання процесу вибору та імплементації інформаційної системи управління на підприємстві // Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7012. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.60

 186. Аль-Аммори Али, Дяченко П.В., Харитонова Л.В., Исаенко Г.Л., Аль-Аммори Х.А. Новые подходы к развитию методологических основ теории информационных процессов и технологий // The scientific heritage. – Budapest, Hungary, 2019. – № 32. Р.1. – С. 30–37. (60 с.)


 187. 2020 рік


 188. Івохін Є.В. Формалізація процесів впливу нечіткого плину часу на розв’язки задач розподілу часового ресурсу// Кібернетика і системний аналіз. - 2020. - №6. – С.59-75. (Web of science)

 189. Івохін Є.В., Аджубей Л.Т., Гавриленко О.В., Науменко Ю.О. Research of dynamics of information distribution processes based on diffusion hybrid models// Радиоэлектроника, информатика, управление, 2020. – №2. – С.129-136. (Web of science)

 190. Зайцев Є.О. Програмно-алгоритмічне забезпечення комп’ютеризованих оптико-електронних вимірювачів систем контролю та діагностики механічних дефектів потужних генераторів. Праці Інституту електродинаміки НАН України. 2020. Вип. 55. C. 94–100. DOI: 10.15407/publishing2020.55.095 (Index in Copernicus, Google Scholar)

 191. Измерительный преобразователь для емкостного сенсора воздушного зазора в гидрогенераторе / А.С. Левицкий, Е.А. Зайцев, В.А. Березниченко, А.Е. Сухорукова. Приборы и методы измерений. 2020. №.1(Т.11). С. 33-41. DOI: 10.21122/2220-9506-2020-11-1-33-41. (Index in Web Of Science, Google Scholar)

 192. Зайцев Є.О., Панчик М.В. Фізичні процеси та їх вплив на розвиток дефектів в осерді статора потужних генераторів. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. 2020. Issue: 224. P. 81–84.(Index in Copernicus, Google Scholar)

 193. Федин С. С., Зубрецкая Н. А. Нейросетевое моделирование и оптимизация технологических параметров контактной точечной сварки // Системні дослідження та інформаційні технології ІПСА, НТУУ КПІ. – 2020. – №2. – С.103-119. (Sсopus)

 194. Petravchuk A. Solvable Lie algebras of derivations of rank one. / A. Petravchuk, K. Sysak // Могилянський математичний журнал. — 2019. — Том 2. — С. 6-10.

 195. Кирилюк В.С. Математичне моделювання напруженого стану в ортотропному електропружному просторі з довільно орієнтованою сфероїдальною порожниною (під внутрішнім тиском) / В.С. Кирилюк, О.І. Левчук, О.В. Гавриленко, М.Б. Вітер, Л.В. Харитонова // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2020. – № 2. – С. 137-148

 196. Харитонова Л.В., Куценко О.Г., Каденко І.М. Концепція довідників дефектів в обладнанні та трубопроводах енергетичних та транспортних систем // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К. : НТУ, 2020. – Вип. 1 (46). - 468 с. - С.387-404

 197. Івохін Є.В. Формалізація процесів впливу нечіткого плину часу на розв’язки задач розподілу часового ресурсу// Кібернетика і системний аналіз. - 2020. - №6. – С.59-75.

 198. Івохін Є.В., Аджубей Л.Т., Гавриленко О.В., Науменко Ю.О. Research of dynamics of information distribution processes based on diffusion hybrid models// Радиоэлектроника, информатика, управление, 2020. – №2. – С.129-136.

 199. Баранов Г.Л., Комісаренко О.С., Прохоренко О.М. Інфологічне моделювання технологічних процесів створення перспективних складених матеріалів / Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. Випуск 1 (46), 2020. – с.21-34.


 200. 2021 рік


 201. Ковальчук О.П. Дослідження динамічних ефектів при мікромаштабному імпульсному навантаженні / Ковальчук О.П., Яковенко Н.Д., Бондарчук А.П. // Международный научно-технический журнал Проблеми управления и інформатики. Київ-2021, Вип. 4 , 61-69.