Навчально-методичні комплекси дисциплін навчального плану підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

№ пункту навчального плану Дисципліна Навчально-методичний комплекс
1.01 Іноземна мова наукового спілкування НМК
1.02 Основи психології та педагогіки вищої школи НМК
1.03 Формування системного наукового світогляду НМК
2.01 Науково-методологічні основи створення та застосування інформаційних технологій і систем для автоматизації процесів різної природи НМК
2.02 Методологічні основи розробки та управління науковими проектами НМК
3.01 Методи обчислювального експерименту в наукових дослідженнях НМК
3.02 Хмарні технології як засіб наукових досліджень НМК
3.03 Інформаційно-телекомунаційне забезпечення транспортної галузі НМК
3.04 Методи та засоби проектування інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень НМК
3.05 Інформаційні технології системного аналізу складних динамічних процесів НМК
3.06 Статистичні методи інтелектуального аналізу даних НМК
5.01 Методи та засоби захисту інформації на об'єктах транспортної галузі НМК
5.02 Сучасні інтелектуальні інформаційні системи на транспорті НМК
5.03 Інформаційне забезпечення моніторингу об'єктів транспортної інфраструктури НМК
5.04 Інтегровані бази даних і знань ергатичних систем на транспорті НМК
5.05 Алгоритми машинного навчання для задач розпізнавання НМК
5.06 Методи емпіричних та теоретичних досліджень в науковій роботі НМК
5.07 Корпоративні інформаційні системи НМК