Навчально-методичні матеріали для підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

Шифр за ОНП

Навчальна дисципліна

Робоча програма

НМК

Література

ОК1 Іноземна мова наукового спілкування

РП

НМК

Література

ОК2 Науково-методологічні основи створення та застосування інформаційних технологій і систем для автоматизації процесів різної природи

РП

НМК

Література

ОК3 Методологічні основи розробки та управління науковими проектами

РП

НМК

Література

ОК4 Методи обчислювального експерименту в наукових дослідженнях РП НМК Література
ОК5 Основи психології та педагогіки вищої школи

РП

НМК

Література

ОК6 Формування системного наукового світогляду

РП

НМК

Література

ОК7 Методи емпіричних та теоретичних досліджень в науковій роботі

РП

НМК

Література

 
ОК8 Методи та засоби проектування інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

РП

НМК

Література

ОК9 Методи та засоби захисту інформації на об'єктах транспортної галузі

РП

НМК

Література

ОК10 Аспірантська педагогічна практика АПП

РП

НМК

Література