Навчальні посібники для дисциплін навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Шифр за ОПП Дисципліна Посібники
СП.1.1 Ділова іноземна мова
СП.1.2 Іноземна мова наукового спілкування
СП.1.3 Методологія наукових досліджень в інженерії програмного забезпечення
СП.1.4 Педагогіка вищої школи
СП.1.5 Охорона праці в галузі і цивільний захист
СП.1.5 Право інтелектуальної властності
ПП.2.1.1 Математичне та комп'ютерне моделювання в транспортній галузі
ПП.2.1.2 Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень
ПП.2.1.3 Хмарні технології та сервіси
КППС.2.2.1 Ризик-менеджмент в інженерії програмного забезпечення
КППС.2.2.2 Цифрова логістика на транспорті
КППС.2.2.3 Інформаційні технології моделювання бізнес-процесів
КППС.2.2.4 Технології Big Data
КППС.2.2.5 Крос-платформні технології в розробці інформаційних систем
КППС.2.2.6 Безпека інформаційних систем
КППС.2.2.7 Методологія побудови інформаційних систем
КППС.2.2.8 Розробка програмного забезпечення для мобільних пристроїв
ШППС.2.2.9 Ризик-менеджмент в інженерії програмного забезпечення
ШППС.2.2.10 Інженерія систем зберігання та опрацюваня даних
ШППС.2.2.11 Інженерія знань і мультиагентні технології
ШППС.2.2.12 Чисельні методи та високопродуктивні обчислення
ШППС.2.2.13 Телематичні системи в транспортній галузі
ШППС.2.2.14 Програмування систем штучного інтелекту
ШППС.2.2.15 Методологія побудови інформаційних систем
ШППС.2.2.16 Технології машинного навчання