Навчальні посібники викладачів кафедри (станом на 01.11.2023 р.)

Навчальні посібники, що мають "Гриф Міністерства освіти і науки України"


2001 рік

1. Бєляєвський Л.С., Неділько С.М., Рубець М.І. Глобальні супутникові системи навігації та обслуговування повітряного руху. Навчальний посібник з грифом МОН України для ВУЗів транспортного профілю. - Кіровоград: ДЛАУ, 2001. - 124 с.

2. Гавриленко В.В., Парохненко Л.М. Excel: лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів з грифом МОН України. Частина 1. – К.: НТУ, 2001. – 108 с.

2006 рік

3. Гавриленко В.В., Цуканов І.М., Парохненко Л.М. Комп’ютерні технології в розв’язанні задач теорії масового обслуговування на транспорті. Навчальний посібник з грифом МОН України.– К.: НТУ, 2006. – 219 с.

2007 рік

4. Баранов Г.Л., Левковець П.Р. Телекомунікаційні технології на транспорті. Навчальний посібник з грифом МОН України для студентів напряму "Транспортні технології" вищих навчальних закладів. - К.: НТУ, 2007. - 448 с.

2009 рік

5. Гавриленко В.В., Цуканов І.М., Цуканов О.І. Комп’ютерні технології в аналізі систем управління запасами. Навчальний посібник з грифом МОН України. – К.: НТУ, 2009. – 228 с.

6. Баранов Г.Л., Банішевський С.А., Міронова В.Л., Пасічник Д.В. Інтеграція інформаційних технологій на транспорті. Навчальний посібник з грифом МОН України. – К.: НТУ, 2009. – 197 с.

7. Бєляєвський Л.С., Левковець П.Р., Ткаченко А.М., Топольськов Є.О., Сердюк А.А. Глобальні супутникові системи навігації та зв'язку на транспорті. Навчальний посібник з грифом МОН України для студентів ВУЗів. - К: Видавництво ДажБог, 2009. - 216 с.

2011 рік

8. Гавриленко В.В., Серебряков Р.А. Основи надійності комп'ютеризованих систем. Навчальний посібник з грифом МОН України. – К.: НТУ, 2011. – 214 с.


Інші навчальні посібники та монографії

2004 рік

1. Гавриленко В.В., Величко К.С., Алєксєєнко К.М. Mathcad в інженерних розрахунках. Частина 1. Посібник для студентів інженерних спеціальностей НТУ. - К.: НТУ, 2004. - 127 с.

2005 рік

2. Гавриленко В.В., Величко К.С., Алєксєєнко К.М. Mathcad в інженерних розрахунках. Частина 2. Посібник для студентів інженерних спеціальностей НТУ. - К.: НТУ, 2005. - 108 с.

2006 рік

3. Гавриленко В.В., Серебряков Р.А. Програмування в середовищі Mathcad. Навчальний посібник для студентів інженерних спеціальностей АМУ. – К.: АМУ, 2006. – 127 с.

2008 рік

4. Гавриленко В.В., Логачов Є.Г., Струневич Л.М. СУБД: технологія розв’язання техніко-економічних задач на транспорті. Навчальний посібник. – К.: НТУ, 2008. – 98 с.

5. Гавриленко В.В., Логачов Є.Г., Струневич Л.М. СУБД: технологія розв’язання функціональних задач на транспорті. Навчальний посібник. – К.: НТУ, 2008. – 151 с.

6. Гавриленко В.В., Парохненко Л.М. Комп’ютерні технології обробки економічної інформації. Навчальний посібник. – К.: НТУ, 2008. – 188 с.

2009 рік

7. Гавриленко В.В., Струневич Л.М., Шумейко О.А. Комп’ютерні технології в розв’язанні фінансово-економічних задач. Навчальний посібник. – К.: НТУ, 2009. – 126 с.

2011 рік

8. Гавриленко В.В., Струневич Л.М. Технологія доступу до даних з використанням мови SQL. Навчальний посібник. – К.: НТУ, 2011. – 136 с.

2012 рік

9. Гавриленко В.В., Цуканов І.М., Парохненко Л.М. Комп’ютерні технології в аналізі систем масового обслуговування. Навчальний посібник. – К.: НТУ, 2012. – 116 с.

10. Гавриленко В.В., Парохненко Л.М., Москаленко Н.В. Офісні інформаційні технології. Текстовий редактор MS WORD. Навчальний посібник. – К.: НТУ, 2012. – 140 с.

2013 рік

11. Гавриленко В.В., Сахацька І.К., Бєлова М.О. Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика. Ч.1. Теорія ймовірностей. Навчальний посібник. – К.: НТУ, 2013. – 164 с.

12. Гавриленко В.В., Струневич Л.М. Система управління базами даних MySQL. Навчальний посібник для студ. НТУ, які навч. за напр. «Комп'ютерні науки». – К.: НТУ, 2013. – 128 с.

2015 рік

13. Гавриленко В.В., Парохненко Л.М., Москаленко Н.В. Офісні інформаційні технології. Програмування у середовищі MS Excel. Навчальний посібник. – К.: НТУ, 2015. – 156 с.

14. Гавриленко В.В., Іванченко Г.Ф., Шевченко Г.Є. Теорія розпізнавання образів. Навчальний посібник для студ. НТУ, які навч. за напр. «Комп'ютерні науки». – К.: НТУ, 2015. – 76 с.

15. Гавриленко В.В., Цуканов І.М., Шумейко О.А. Математичні методи дослідження операцій. Динамічне програмування. Навчальний посібник з розв'язанням задач у Mathcad. – К.: НТУ, 2015. – 120 с.

16. Гавриленко В.В., Галкін О.А., Цуканов І.М., Цуканов О.І. Теорія ймовірностей та ймовірнісні процеси. Навчальний посібник з розв'язання задач в Mathcad. – К.: НТУ, 2015. – 220 с.

2017 рік

17. Гавриленко В.В., Струневич Л.М. Практичне використання СУБД MySQL. Навчальний посібник для студ. НТУ, які навч. за спеціальностями «Комп'ютерні науки» та "Інженерія програмного забезпечення". – К.: НТУ, 2017. – 144 с.

18. Федін С.С., Зубрецька І.С. Нейромережева апроксимація градуювальних характеристик NTC-термісторів: монографія. - К.: Інтерсервіс, 2017. 196 с.

2018 рік

19. Безверхий О.І., Ластівка І.О., Кудзіновська І.П. Вища математика. Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2018. – 420 с.

2019 рік

20. Федін С.С. Системи штучного интелекту і технології анализу даних: практикум. - К.: Інтерсервіс, 2019. - 644 с.

2021 рік

21. Федін С.С. Системи штучного интелекту і технології анализу даних: практикум. 2-е вид. - К.: Інтерсервіс, 2021. 848 с.

2023 рік

22. Вітер М.Б. Теорія алгоритмів: навчальний посібник / М.Б. Вітер, А.В. Костенко, Л.І. Хмілярчук. – Львів: вид-во ЛТЕУ, 2023. – 228 с.