Баранов Георгій Леонідович

Професор кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії навігації та управління рухом
Народився 13 вересня 1941 року. У 1958 році закінчив середню школу. У 1963 році закінчив Київський політехнічний інститут за фахом "Електричні мережі та системи" та здобув кваліфікацію інженера-електрика з відзнакою.

Трудову діяльність було розпочато у 1963 р. в Інституті електротехніки Академії наук УССР (з 1964 р. – інститут електродинаміки АН УССР). У 1965р. вступив в аспірантуру інституту електродинаміки АН УССР. Після закінчення аспірантури у 1969 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук. З серпня 1970 р. працював на посаді старшого наукового співробітника інституту електродинаміки АН УССР. У 1980 р. рішенням Президії АН СРСР було присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 05.14.02 "електричні станції (електрична частина), мережі і системи та управління ними". В 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук по спеціальностям 05.14.02 та 05.13.16 "Використання обчислювальної техніки математичного моделювання та математичних методів по галузям (технічні науки)" за класифікацією ВАК України відповідно 05.09.03 та 05.13.06.

З 1994 р. по 1997 р. працював начальником відділу Національної космічної агенції України. З 1997 р. працює заступником директора по науковій роботі НДІ "Квант-Навігація" (з 2002 р. Центральний НДІ навігації і управління Міністерства промислової політики України). З вересня 2001 р. по 2005 р. за сумісництвом працював на посаді професора кафедри обчислювальної техніки Національного авіаційного університету. З вересня 2005 р. працював на посаді професора кафедри транспортного права, системного аналізу та логістики за сумісництвом. З 2006 року по теперішній час працює на посаді професора кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету.

Загальна трудовий стаж 47 років у тому числі педагогічний стаж 7 років у вузах України.

Викладає дисципліни: "Комп’ютерні мережі та телекомунікації", "Телекомунікаційні технології на транспорті", "Case-технології", "Основи синергетики", тощо.
Керує підготовкою до захисту дипломних робіт спеціалістів та магістрів за напрямом "Комп'ютерні науки". Є науковим керівником аспірантів.

Автор 193 друкованих наукових та науково-методичних робіт у тому числі 4-х учбових посібників. В теперішній час проводить розробку наукового напряму, що пов'язане з розробкою на базі радіонавігаційних та супутникових систем прогресивних інформаційно-обчислювальних технологій для транспортних засобів та інших рухомих об'єктів.

Захоплюється бігом, плаванням, туризмом.