Безверхий Олександр Ігорович

Професор кафедри інформаційних систем і технологій, доктор фізико-математичних наук, професор. Член Національного комітету України по теоретичній та прикладній механіці.
Народився 14 травня 1951 року с. Деньги, Золотонішського району, Черкаської області, Україна.

У 1968 році закінчив середню школу в м. Кам’янка Черкаської області. Служив в армії. В 1976 р. з відзнакою закінчив механіко-математичний факультет Дніпропетровського державного університету за фахом "гідроаеродинаміка" та здобув кваліфікацію механіка.

З 1976 р. по 1980 р. працював в Київському авіаційному виробничому об’єднанні інженером-конструктором. В 1980 р. вступив до аспірантури Інституту гідромеханіки НАН України, і до 1989 р. працював молодшим науковим співробітником. В 1989–1990 рр. – працював у відділенні геодинаміки вибуху інституту геофізики НАН України, науковий співробітник.

З 1990 р. по 2016 р. працював в Інституті механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України, науковим співробітником, старшим науковим співробітником, провідним науковим співробітником завідувачем відділу.

В 1992 р. – захистив дисертацію на науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальностями 01.02.04 і 01.02.05 - механіка деформівного твердого тіла і механіка рідини, газу і плазми. Тема дисертації: «Динаміка гнучких протяжних гідрофізичних систем з пружними в'язями».

В 1999 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

В 2005 р. захистив дисертацію на науковий ступінь доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла. Тема дисертації: «Динаміка дискретно-континуальних одновимірних гнучких розгалужених структур при взаємодії з зовнішнім середовищем».

Автор понад 150 наукових праць, з них за останні 5 років понад 50. Підготував 2 кандидатів наук. Заступник головного редактора міжнародного журналу «Підводні технології».

З 1999 року за сумісництвом займався викладацькою діяльністю: 1999-2014 рр. – Київський університет туризму економіки і права - доцент, професор кафедри математики та інформаційних технологій; 2005-2016 рр - Національний транспортний університет - доцент, професор кафедри інформаційних систем і технологій, 2012-2014 - професор кафедри опору матеріалів КНУБА.

В 2008 р. присвоєно вчене звання професора по кафедрі математики та інформаційних технологій.

Є автором 13 навчальних посібників та методичних розробок (7 з грифом МОН).

З вересня 2016 р. працює в Національному транспортному університеті професором кафедри інформаційних систем і технологій на постійній основі. Навчальні дисципліни, які викладає: Інформаційні технології (на транспорті, в туризмі, в менеджменті), Математичне програмування, Інтернет-технології в ТС, Сучасні проблеми і методи математичнаго і комп'ютерного моделювання в ТС, Моделювання систем, Методи наукових досліджень і патентознавство, Проектування інформаційних систем та інші.

Керує дипломними роботами магістрів і бакалаврів. Займається підготовкою аспірантів.


E-mail: o_bezver@ukr.net