Федін Сергій Сергійович

Професор кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету, доктор технічних наук, професор.
Народився 26 вересня 1975 року. У 1992 році закінчив середню школу.

У 1997 році закінчив факультет технологій легкої промисловості Державної академії легкої промисловості України за спеціальністю «технологія виготовлення виробів із шкіри». У 1998 отримав кваліфікації магістр легкої промисловості з тієї ж спеціальності.

Викладацьку діяльність почав у Державній академії легкої промисловості України (тепер це Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД)), де у 1998-2015 роках працював на кафедрі метрології, стандартизації та сертифікації та у 2016 році працював на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки.

У 1998-2003 роках займав посади асистента та старшого викладача кафедри метрології, стандартизації та сертифікації КНУТД.
У 2003-2011 роках займав посаду доцента кафедри метрології, стандартизації та сертифікації. У 2003 отримав вчене звання доцента кафедри метрології, стандартизації та сертифікації. У 2011-2015 роках займав посаду професора кафедри метрології, стандартизації та сертифікації. У 2012 році отримав вчене звання професора кафедри метрології, стандартизації та сертифікації. У 2016 році займав посаду професора кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки КНУТД.
З вересня 2016 року займає посаду професора кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету.

Викладає курси лекцій з дисциплін «Методи та системи штучного інтелекту», «Інтелектуальний аналіз даних», «Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень», «Мультіагентні системи і технології штучного інтелекту», Нейромережеві технології штучного інтелекту» тощо.

У 1998-2000 роках був здобувачем кафедри метрології, стандартизації та сертифікації (науковий керівник – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор А.С. Зенкін). У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація та сертифікація. Назва дисертації – «Забезпечення якості деталей поршневої групи методом оперативного прогнозування».
У 2007-2010 роках навчався в докторантурі КНУТД (науковий консультант – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор А.С. Зенкін). У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. Назва дисертації – «Розвиток наукових основ забезпечення якості складних виробів в умовах невизначеності».

Є автором понад 190 наукових праць, понад 20 навчально-методичних розробок, серед яких 1 монографія, 1 авторське свідоцтво.

Захоплюється футболом і бадмінтоном.