Харитонова Леся Василівна

Доцент кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Народилася 19 вересня у місті Києві.

У 1995 році з відзнакою закінчила механiко-математичний факультет Київського Університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «механіка» і отримала кваліфікацію спеціаліста «Механік. Математик-прикладник».

З 2000 року працювала на кафедрі механіки суцільних середовищ механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; з 2002 року працювала на посаді викладача підготовчого факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; з 2010 по теперішній час працює на посаді доцента кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету.

У 2010 роцi захистила дисертацiю на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 - механіка дефоpмівного твеpдого тіла. У 2014 році присвоєне вчене звання доцента кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету.

Викладає дисципліни: "Теорія прийняття рішень", "Математичні методи дослідження операцій", "Охорона праці в галузі та цивільний захист", "Інформаційні системи і технології", "Сучасні комп'ютерні технології".

Має 29 друкованих робіт: з них 22 наукових та 3 навчально-методичного характеру, в тому числі 12 наукових публікацій у фахових виданнях, включених до переліку ВАК України, 14 – тез доповідей.