Комісаренко Олена Сергіївна

Інженер кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету.
Народилася 17 липня в місті Дніпродзержинськ (м.Камянське) Дніпропетровської області.

Середня освіта: В 2006 році закінчила Технічний ліцей №1 в м.Дніпродзержинську (м.Камянське).
Вища освіта: В 2012 році закінчила фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отримала повну вищу освіту, ступінь магістра. Спеціальність: «Фізика твердого тіла». Отримала кваліфікацію: фізик, науковий співробітник (фізика), викладач вищого навчального закладу.
В 2015 році закінчила аспірантуру на фізичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф., член кор. НАН України Макара В. А.)

З 1 грудня 2015 року займає посаду інженера кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету. 1 вересня 2016 року почала викладацьку діяльність на кафедрі інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету. Викладає дисципліни: "Офісні інформаційні технології", "Інформаційні системи і технології", "Ергатичні системи" тощо.

Є автором 4-х наукових статей та понад 15 тез у збірниках наукових конференцій. Пройшла курси підвищення кваліфікації за темами: «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів», «Використання системи управління навчанням Moodle та хмарних технологій в навчальному процесі», «Охорона праці».

E-mail: olenakomisarenko@ukr.net