Парохненко Любов Михайлівна

Доцент кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету, Відмінник освіти України, заступник завідувача кафедри
У 1976 році закінчила радіофізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, отримала кваліфікацію радіофізик, інженер-дослідник за спеціальністю "Радіофізика і електроніка (квантова електроніка)".

У Національному транспортному університеті працює з 1977 року. З 1977 по 1994 р. працювала в обчислювальному центрі: на посаді інженера-електроніка (1977-1990 р.р.), на посаді начальника зміни ЕОМ ЕС-1036 (1990-1994 р.р.). Забезпечувала функціонування блоків і модулів ЕОМ ЕС-1022, ЕС-1036, а також стабільність та надійність експлуатації підсистеми "Абітурієнт". Приймала участь у розробці програмного забезпечення та впровадження в навчальний процес підсистеми "Деканат". Виконувала Навчально-методичні розробки в галузі моделювання виробничих процесів автотранспортних підприємств.

З 1994 року - на викладацькій роботі: на посаді асистента кафедри електроніки та обчислювальної техніки (1994-2001 р.р.); асистента кафедри економіки та інформатики (2001-2004 р.р.). З вересня 2004 року - старший викладач кафедри економіки та інформатики. З вересня 2005 року - старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій.

Має досвід читання лекцій, провення практичних та лабораторних зайнять з дисциплін: "Обчислювальна техніка і програмування", "Основи інформатики", "Комп'ютерна техніка і програмування", "Обробка економічної інформації", "Сучасні комп'ютерні технології", "Інформаційні системи в економіці", "Комп'ютерні технології статистичної обробки інформації", "Комп'ютерні мережі".

Неодноразово підвищувала свою викладацьку кваліфікацію:
1996 р. - в Українському транспортному університеті по програмі науково-методичного семінару за темою "Нові інформаційні технології в учбовому процесі та наукових дослідженнях", що проводився Міжнародною Академією Інформатизації та Транспортною Академією України.
2000 р. - в Інституті економіки і бізнесу на транспорті Українського транспортного університету за спеціалізацією "Сучасні комп'ютерні технології".
2002 р. - в Інституті економіки і бізнесу на транспорті Національного транспортного університету за спеціалізацією "Сучасні інформаційні технології".
2006 р. - в Інституті економіки і бізнесу на транспорті Національного транспортного університету за спеціалізацією "Сучасні інформаційні технології".
У 2006 році успішно пройшла сертифікацію по категорії "Сертифікований користувач програмного забезпечення Парус-Менеджмент та Маркетинг 7.40" з правом викладання в учбових закладах.
2007 р. - в Інституті економіки і бізнесу на транспорті Національного транспортного університету за спеціалізацією "Новітні комп'ютерні технології".

Наукові інтереси: економіко-математичне моделювання процесів в транспортній інфраструктурі, впровадження сучасних комп'ютерних технологій в економічні та інженерні розрахунки.

У 2006 році нагороджена ночесним нагрудним знаком "Відмінник освіти України".

Є автором понад 40 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 2-х навчальних посібників під грифом Міністерства освіти і науки України.