Список основних наукових і навчально-методичних праць
Шумейка Олексія Андрійовича

 1. Шумейко О.А. Особливості аналізу ефективності інвестування в умовах економіки перехідного періоду. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Збірник наукових праць: Випуск 10. - К.: НАУ, 2003. - С.218-221.
 2. Шумейко А.К., Шумейко О.А. Фінансова та економічна ефективність інвестиційних проектів транспортних галузей. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Збірник наукових праць. Випуск 5. - К.: МННЦ ІТіС, 2003. - С.83-87
 3. Шумейко О.А. Особливості оцінки ефективності інвестицій на транспорті. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Збірник наукових праць. Випуск 6. - К.: МННЦ ІТіС, 2003. - С.43-48.
 4. Шумейко О.А. Інвестиційні потреби для розвитку транспортних галузей України. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Збірник наукових праць: Випуск 9. - К.: НАУ, 2004. - С.199-203.
 5. Шумейко А.А. Инвестиционный аспект и перспективность создания международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Украины. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Науково-технічний збірник. Випуск 70. - К.: НТУ, 2004. - С.153-159.
 6. Шумейко О.А. Ефективність інвестування на залізничному транспорті. // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Збірник наукових праць. Випуск 8. - К.: МННЦ ІТіС, 2004. - С.157-160.
 7. Шумейко О.А. Методи і моделі залучення інвестицій у залізничний транспорт України. // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Збірник наукових праць. Випуск 9. - К.: МННЦ ІТіС, 2005. - С.60-69.
 8. Шумейко О.А. Дослідження методології оцінювання ефективності інвестування на залізничному транспорті // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Збірник наукових праць. Випуск 10. - К.: МННЦ ІТіС, 2005. - С.72-77.
 9. Гавриленко В.В., Шумейко О.А. Інформаційні системи в інвестиційному аналізі // Вісник Національного транспортного університету. – К.: НТУ, 2006. – Випуск 11. – С.264-270.
 10. Шумейко О.А. Основні показники економічної ефективності інвестиційних проектів на залізничному транспорті // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Збірник наукових праць. Випуск 11. - К.: МННЦ ІТіС, 2006. - С.92-100.
 11. Шумейко О.А. Економіко-математичне моделювання розвитку залізничного транспорту України // Економіка промисловості. – 2006. – №3(34). - С.91-96.
 12. Гавриленко В.В., Шумейко О.А. Аналіз ефективності інвестицій засобами комп’ютерних технологій // Вісник Національного транспортного університету: В 2-х частинах: Ч.1. – К.: НТУ, 2006. –Випуск 13. – с.323-332
 13. Гавриленко В.В., Шумейко О.А. Імітаційне моделювання інвестиційних ризиків засобами MS Excel та Mathcad // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Збірник наукових праць. Випуск 12. - К.: МННЦ ІТіС, 2007. - С.211-220.
 14. Шумейко О.А. Послідовний аналіз варіантів, як метод оптимізації розвитку транспортних систем // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Збірник наукових праць. Випуск 13. - К.: МННЦ ІТіС, 2008. - С.192-199.
 15. Шумейко О.А. Моделювання перспективного розвитку локомотивного парку залізничного транспорту // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Збірник наукових праць. Випуск 14. - К.: МННЦ ІТіС, 2009. - С.291-299.

Участь у наукових конференціях, тези доповідей

 1. Шумейко А.А. Источники инвестиций для развития железнодорожной отрасли Украины.// Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління. Тези доповідей - К.: КУЕТТ, 2003. - С.162-163.
 2. Шумейко А.А. Инвестиционный аспект и перспективность создания международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Украины // Сучасні проблеми та перспективи розвитку дорожньо-будівельного комплексу України. Тези доповідей. К.: НТУ, 2004. - С.39.
 3. Шумейко О.А. Позагалузевий ефект як особливість реалізації інвестиційних проектів на транспорті // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління. Тези доп. другої наук.-практ. конф. - К.: КУЕТТ, 2004. - С.38-39.
 4. Гавриленко В.В., Шумейко О.А. Методика оцінки проекту за допомогою імітаційного аналізу // 62-а Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Тези доповідей. К.: НТУ, 2006. с.213-214.
 5. Шумейко О.А. Економіко-математичне моделювання інвестиційних процесів на залізничному транспорті // 63 науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: НТУ, 2007. – с.273-274
 6. Шумейко О.А. Моделювання ризиків при прийнятті інвестиційних рішень // LXIV науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: НТУ, 2008. – С. 305.

Участь у наукових конференціях, тези доповідей
(наукові дослідження не за темою дисертації)

 1. Гавриленко В.В., Будя О.П., Шумейко О.А. Впровадження в навчальний процес інформаційних систем управління підприємством "Парус" // 62-а Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Тези доповідей. К.: НТУ, 2006. с.213.
 2. Гавриленко В.В., Шумейко О.А. Впровадження в навчальний процес математичного пакету Scilab для інженерних та економічних розрахунків // 62-а Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Тези доповідей. К.: НТУ, 2006. с.218-219.
 3. Гавриленко В.В., Парохненко Л.М., Шумейко О.А. Зовнішні засоби розширення системи комп’ютерної математики MathCad // 63 науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: НТУ, 2007. – с.273
 4. Гавриленко В.В., Шумейко О.А. Інформаційна CRM система «Парус – Менеджмент та маркетинг» // 63 науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: НТУ, 2007. – с.274-275.
 5. Гавриленко В.В., Парохненко Л.М., Шумейко О.А., Рудоман Н.В. Матричне моделювання в Excel засобами VBA // 63 науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: НТУ, 2007. – с.275
 6. Гавриленко В.В., Плескач В.Л., Шумейко О.А., Рудоман Н.В. Практичні прийоми аналізу ризиків методом Монте-Карло // LXIV науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: НТУ, 2008. – С. 304.
 7. Шумейко О.А., Тутова О.В. Моделювання прийняття управлінських рішень при поетапному інвестуванні в складні транспортні системи // LXIV науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: НТУ, 2008. – С. 304-305.
 8. Баранов Г.Л., Гавриленко В.В., Артеменко В.Л., Шумейко О.А.Сучасні інтелектуальні системи керування транспортом // LXIV науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: НТУ, 2008. – С. 303-304.

Навчально-методичні праці

 1. Комп’ютерні технології в розв’язанні задач інвестиційного аналізу. Методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей НТУ. / Гавриленко В.В., Шумейко О.А. – К.: НТУ, 2007. – 40 с.
 2. Методичні вказівки та програма проведення виробничої практики для студентів спеціальності 6.080401 «Інформаційні управляючи системи та технології»./ Гавриленко В.В., Сереченок С.Ф., Москвичова Г.Г., Шумейко О.А. – К.: НТУ, 2008. – 24 с.
 3. Методичні вказівки та програма проведення науково-дослідної практики для студентів спеціальності 8.080401 «Інформаційні управляючи системи та технології»./ Гавриленко В.В., Сереченок С.Ф., Москвичова Г.Г., Шумейко О.А. – К.: НТУ, 2008. – 24 с.
 4. Методичні вказівки та програма проведення переддипломної практики для студентів спеціальності 7.080401 «Інформаційні управляючи системи та технології»./ Гавриленко В.В., Сереченок С.Ф., Москвичова Г.Г., Шумейко О.А. – К.: НТУ, 2008. – 24 с.
 5. Методичні вказівки та програма проведення технологічної практики для студентів спеціальності 6.080401 «Інформаційні управляючи системи та технології»./ Гавриленко В.В., Сереченок С.Ф., Москвичова Г.Г., Шумейко О.А. – К.: НТУ, 2008. – 24 с.
 6. Методичні вказівки та програма проведення навчальної практики для студентів напряму 0804 «Комп’ютерні науки», фахове спрямування «Інформаційні управляючи системи та технології»./ Гавриленко В.В., Сереченок С.Ф., Москвичова Г.Г., Шумейко О.А. – К.: НТУ, 2008. – 16 с.

Повернутися на сторінку викладача