Топольськов Євгеній Олександрович

Доцент кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету, кандидат технічних наук, доцент
Народився 5 березня 1981 р. у м. Києві, у 1998 році закінчив середню загальноосвітню школу.

У 2003 р. з відзнакою закінчив Національний транспортний університет за спеціальністю “Oрганізація перевезень і управління на транспорті” і одразу вступив до аспірантури.

У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології.

Працює у Національному транспортному університеті з 2004 року. Займав посади молодшого наукового співробітника і асистента. З 2010 р. – доцент кафедри інформаційних систем і технологій. У 2012 р. присвоєно вчене звання доцент.

Сфера наукових інтересів – новітні інформаційні технології, застосування сучасних систем навігації і зв’язку на транспорті.

Загальний науково-педагогічний стаж складає 13 років, з яких понад 10 років присвячено викладацькій роботі.

На даний час читає лекції і проводить лабораторні роботи з навчальних дисциплін «Глобальні супутникові системи навігації і зв’язку на транспорті», «Сучасні телекомунікаційні мережі на транспорті» і «Сучасні інтелектуальні інформаційні системи на транспорті», а також «Транспортно-навігаційні ГІС», «CASE-технології» тощо.

Здійснює керівництво підготовкою дипломних робіт бакалаврів, приймає активну участь у науково-методичній і ліцензійній роботі кафедри, працює у складі державної екзаменаційної та приймальної комісій протягом весняно-літнього періоду.

Приймає участь у розвитку лабораторії «Cистеми супутникових технологій навігації та телекомунікацій на транспорті», що була створена в НТУ у 2012 р.

Є автором і співавтором близько 30 науково-методичних праць, серед яких особливе місце займає навчальний посібник «Глобальні супутникові системи навігації і зв’язку на транспорті» з грифом МОН України і відповідні методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з однойменного навчального курсу.

Пройшов підвищення кваліфікації за наступними напрямками: новітні інформаційні технології, інформаційні технології у навчальному процесі, «хмарні» технології, менеджмент навколишнього середовища та охорона праці.

Займається адмініструванням веб-платформи дистанційного навчання Moodle та викладає на курсах з підвищення кваліфікації викладачів НТУ.