Зайцев Євген Олександрович

Доцент кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету за сумісництвом, доктор технічних наук, старший науковий співробітник
Народився 1983 року. У 2007 р. закінчив факультет НТУУ "КПІ", факультет авіаційних та космічних систем. Напрямок підготовки (спеціальність) "Метрологія та вимірювальна техніка" зі спеціалізації "Інформаційні технологій в метрології та вимірювальній техніці". Спеціалізація: Інтелектуальні засоби вимірювань.

У 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. У 2015 р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника. У 2020 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

Трудова та наукова діяльність тісно пов’язана із використанням сучасних прикладних інформаційних систем та технологій, зокрема для розробки прикладного програмного забезпечення автоматизації процесів функціональної діагностики потужного електроенергетичного обладнання.

Педагогічна праця в продовж 2013-2018 рр. була пов’язана з роботою на кафедрі програмної інженерії та інформаційних систем Київського національного торговельно-економічного університету.

Опублікував понад 80 наукових і навчально-методичних праць, зокрема понад 10-ть - в наукометричних базах Scopus та WOS.

З 2019 року працює доцентом за сумісництвом на кафедрі інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету. Викладає дисципліни: " Організація комп'ютерних мереж" та "Інформаційні системи на транспорті".


E-mail: zaitsev@i.ua