Аспіранти, що захистили дисертації за спеціальністями 05.13.06 - інформаційні технології і 05.13.22 – управління проектами та програмами на спеціалізованій вченій раді Д26.059.01


Косенко Вікторія Романівна - Тема "", кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології, 02.10.2015.
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Баранов Г.Л.

Погребнюк Ірина Мирославівна - Тема "", кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології, 03.07.2013.
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Гавриленко В.В.

Васько Сергій Миколайович - Тема "", кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології, ??.??.201?.
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Баранов Г.Л.

Міронова Вікторія Леонідівна - Тема "Адаптивна інтелектуалізація інформаційно-аналітичної технології з безпеки руху високошвидкісних транспортних засобів", кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології, 03.05.2012.
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Баранов Г.Л.

Лемешко Юрій Сергійович - Тема "Синергетична модель управління проектами організації системи знань віртуального університету", кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами, 03.05.2012.
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Данчук В.Д.

Лемешко Тетяна Анатоліївна - Тема "Управління якістю в освітніх корпоративних інформаційних системах управління проектами", кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами, 03.05.2012.
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Данчук В.Д.

Прокудін Олексій Георгійович - Тема "Інформаційна технологія забезпечення функціонування транспортної логістики виробничого підприємства", кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології, 03.05.2012.
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Данчук В.Д.


Комісаренко Олена Сергіївна - Тема "", робота пройшла попередній захист, допущена до захисту кандидатської дисертації по технічним наукам за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології, 01.09.2020.
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Баранов Г.Л.

Сватко Віталій Володимирович - Тема "", робота підготовлена до захисту кандидатської дисертації по технічним наукам за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології, 01.09.2020.
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Данчук В.Д.

Донець Вероніка Василівна - Тема "", робота готується до захисту кандидатської дисертації по технічним наукам за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології, 01.09.2020.
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Баранов Г.Л.

Назад