Захист дисертацій за спеціальністю 05.13.06 - Інформаційні технології на спеціалізованій вченій раді Д26.059.01


Сватко Віталій Володимирович - Тема "Інтелектуальні методи та інформаційна технологія оптимізації процесів доставки вантажів у великих містах", кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології, 29.06.2021.
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Данчук В.Д.

Комісаренко Олена Сергіївна - Тема "Інфологічне моделювання процесів створення функціональних матеріалів", кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології, 15.04.2021.
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Баранов Г.Л.

Косенко Вікторія Романівна - Тема "Науково-методичні основи функціональної стійкості бортових інформаційно-керуючих комплексів маневрених транспортних засобів", кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології, 02.10.2015.
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Баранов Г.Л.

Васько Сергій Миколайович - Тема "Моделі та їх символьні перетворення для оптимізації законів управління транспортними засобами", кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології, ??.??.2014.
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Баранов Г.Л.

Погребнюк Ірина Мирославівна - Тема "Моделювання сценаріїв адаптивного навчання з використанням мереж Петрі", кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології, 03.07.2013.
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Гавриленко В.В.

Міронова Вікторія Леонідівна - Тема "Адаптивна інтелектуалізація інформаційно-аналітичної технології з безпеки руху високошвидкісних транспортних засобів", кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології, 03.05.2012.
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Баранов Г.Л.

Прокудін Олексій Георгійович - Тема "Інформаційна технологія забезпечення функціонування транспортної логістики виробничого підприємства", кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології, 03.05.2012.
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Данчук В.Д.

Захист дисертацій за спеціальністю 05.13.22 – Управління проектами та програмами на спеціалізованій вченій раді Д26.059.01

Лемешко Юрій Сергійович - Тема "Синергетична модель управління проектами організації системи знань віртуального університету", кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами, 03.05.2012.
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Данчук В.Д.

Лемешко Тетяна Анатоліївна - Тема "Управління якістю в освітніх корпоративних інформаційних системах управління проектами", кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами, 03.05.2012.
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Данчук В.Д.


Назад