Викладачі, що захистили дисертації за іншими спеціальностями та на інших спеціалізованих вчених радах


Тітова Наталія Володимирівна - Тема "Електромагнітна інформаційна технологія підвищення репродуктивної здатності осетрових при їх промисловому відтворенні", доктор технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи, 15.10.2019.

Сисак Катерина Ярославівна - Тема "Локально нільпотентні алгебри Лі диференціювань комутативних кілець", кандидат фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.01.06 - Алгебра та теорія чисел, 18.12.2018.

Щербак Тетяна Миколаївна - Тема "Трансформація поверхневих гравітаційних хвиль на донних перешкодах", кандидат фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.02.05 – механіка рідини газу та плазми, 17.04.2017.

Галкін Олександр Анатолійович - Тема "Методика розширюваних гіперсфер на основі методу опорних векторів для задач класифікації даних", кандидат фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.05.01 - Теоретичні основи інформатики та кібернетики, 03.04.2014.

Крюкова Галина Віталіївна - Тема "Квазі-матриці Картана, асоційовані з ними алгебри Лі та цілі квадратичні форми", кандидат фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.01.06 - Алгебра та теорія чисел, 29.03.2012.

Прокудін Георгій Семенович - Тема "Моделі та методи оптимізації вантажних перевезень в транспортних системах", доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.01 - Транспортні системи, ??.??.2009.

Назад