Акредитація освітньої програми "Інженерія програмного забезпечення" підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" (2021 р.)

 1. Офіційний сайт НАЗЯВО

 2. Положення про акредитацію освітніх програм (наказ МОНУ №977 від 11.07.2019 р.)

 3. СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" 2016 р. (Проект)

 4. Лист МОН України 2017

 5. Положення про організацію освітнього процесу в Національному транспортному університеті

 6. Положення про освітні програми в Національному транспортному університеті

 7. Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

 8. СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" 2018 р.

 9. Освітня програма "Інженерія програмного забезпечення" спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" 2020 р.

 10. Теми дипломних робіт бакалаврів за спеціальностями "Інженерія програмного забезпечення" 2021 р.

 11. Звіт про самооцінювання освітньої програми "Інженерія програмного забезпечення" спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення"

 12. Наказ НАЗЯВО про призначення експертної групи у Національному транспортному університеті (121 Інженерія програмного забезпечення)

 13. Розклад роботи експертної групи у Національному транспортному університеті (121 Інженерія програмного забезпечення)

 14. Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми "Інженерія програмного забезпечення" за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

 15. Рішення ГЕР 12 про результати акредитації освітньої програми "Інженерія програмного забезпечення" за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

 16. Сертифікат про акредитацію ОПП "Інженерія програмного забезпечення" спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення) у Національному транспортному університеті