Співробітники кафедри в наукометричних базах Scopus та Web of ScienceПідрозділ,
де працює співробітник
ПІБ співробітника
та транслітерація прізвища
Кількість статей
у Scopus
Кількість статей
у Web of Science
Кафедра інформаційних систем і технологій Гавриленко В.В. (Gavrilenko, V.V.) 27 16
Баранов Г.Л. (Baranov, G.L.) 9 1
Безверхий О.І. (Bezverkhii, A.I.; Bezverkhyi, O.I.) 23 13
Сисак К.Я. (Sysak, Kateryna Ya) 3
Тітова Н.В. (Titova, Nataliia V.; Titova, Natalia V.) 4
Івохін Є.В. (Ivokhin, E.V.) 3 1
Кирилюк В.С. (Kirilyuk, V.S.) 81 43
Піскунов О.Г. (Piskunov, A.G) 4 3
Зубрецька Н.А. (Zubrets'Ka, N.A.) 2 2
Сілантьєва Ю.О. (Silantieva,Iuliia) 4 2
Ковальчук О.П. (Kovalchuk, O.P.) 1
Загальна кількість статей: 157 79


Інструкція для роботи з наукометричною базою Scopus

Інструкція для роботи з наукометричною базою Web of Science