Співробітники кафедри в наукометричних базах Scopus та Web of ScienceПідрозділ,
де працює співробітник
ПІБ співробітника
та транслітерація прізвища
Кількість статей
у Scopus
Кількість статей
у Web of Science
Кафедра інформаційних систем і технологій Гавриленко В.В.
(Gavrilenko, V.V.)
27 16
Баранов Г.Л.
(Baranov, G.L.)
9 1
Безверхий О.І.
(Bezverkhii, A.I.; Bezverkhyi, O.I.)
23 13
Зуб С.С.
(Zub, Stanislav S.)
30 31
Івохін Є.В.
(Ivokhin, E.V.)
3 1
Кирилюк В.С.
(Kirilyuk, V.S.)
81 43
Піскунов О.Г.
(Piskunov, A.G)
4 3
Сукач М.К.
(Sukach, M.K.)
8
Зінчук Л.П.
(Zinchuk, L.P.)
16 11
Корнієнко В.Ф.
(Kornienko, V.F.)
5 2
Загальна кількість статей: 202 119


Інструкція для роботи з наукометричною базою Scopus

Інструкція для роботи з наукометричною базою Web of Science