Акредитація освітньо-наукової програми "Комп'ютерні науки" підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

  1. Про акредитацію від НАЗЯВО

  2. Лист МОН України 2017

  3. Положення про організацію освітнього процесу в Національному транспортному університеті

  4. Положення про освітні програми в Національному транспортному університеті

  5. Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти