Силабуси дисциплін навчального плану підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

Шифр за ОНП

Навчальні дисципліни

Силабус

ОК1

Іноземна мова наукового спілкування

Силабус

ОК2

Науково-методологічні основи створення та застосування інформаційних технологій і систем для автоматизації процесів різної природи

Силабус

ОК3

Методологічні основи розробки  та управління науковими проектами

Силабус

ОК4

Методи обчислювального експерименту в наукових дослідженнях

Силабус

ОК5

Основи психології та педагогіки вищої школи

Силабус

ОК6

Формування системного наукового світогляду

Силабус

ОК7

Методи емпіричних та теоретичних досліджень в науковій роботі

Силабус

ОК8

Методи та засоби проектування інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Силабус

ОК9

Методи та засоби захисту інформації на об'єктах транспортної галузі

Силабус

ОК10

Аспірантська педагогічна практика

Силабус

ВК1

Сучасні інтелектуальні інформаційні системи на транспорті

Силабус

ВК2

Алгоритми машинного навчання для задач розпізнавання

Силабус

ВК3

Статистичні методи інтелектуального аналізу даних

Силабус

ВК4

Інтегровані бази даних і знань ергатичних систем на транспорті

Силабус

ВК5

Інформаційно-телекомунікаційне забезпечення транспортної галузі

Силабус

ВК6

Хмарні технології як засіб наукових досліджень

Силабус

ВК7

Інформаційне забезпечення моніторингу об'єктів транспортної інфраструктури

Силабус

ВК8

Інформаційні технології системного аналізу складних динамічних систем

Силабус

ВК9

Управління транспортними системами

Силабус

ВК10

Інфраструктурне забезпечення транспортно-технологічних процесів в інтегрованих виробничих системах

Силабус

ВК11

Методологія системного підходу в організації транспортно-технологічних процесів на автомобільному транспорті

Силабус

ВК12

Моделювання транспортних потоків. Наукові та прикладні аспекти

Силабус