Шумейко Олексій Андрійович

Доцент кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету
Народився 22 травня 1978 року у м. Києві, українець.

У 2000 році закінчив спеціальний факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Київського міжнародного університету цивільної авіації за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств", присвоєно кваліфікацію інженер-економіст.

У 2001 році закінчив Київський міжнародний університет цивільної авіації і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Експлуатація авіаційної наземної техніки" та здобув кваліфікацію інженера-механіка з технічної експлуатації і ремонту засобів механізації та автоматизації аеропортів.

З 2002 р. є співробітником Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем (ЮНЕСКО/МПІ та НАН України). Займає посаду молодшого наукового співробітника.

2002-2006 р. навчався в аспірантурі Київського університету економіки та технологій транспорту за напрямом "Економіка транспорту та зв'язку", науковий керівник - д.е.н, проф., академік НАН України Бакаєв О.О.

2004-2005 р. працював асистентом кафедри "Менеджмент організацій транспорту" Київського університету Економіки та технологій транспорту. Викладав дисципліни: "Менеджмент", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Основи зовнішньоекономічної діяльності".

2005-2010 рр. - асистент, 2010-2018 рр. - старший викладач, з 2018 р. - доцент кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету.

Викладає дисціплини: "Чисельні методи", "Комп'ютерне моделювання в економіці", "Програмні засоби математичних розрахунків", "Математичні моделі та методи застосування інформаційних технологій на транспорті" тощо.

Наукові інтереси: впровадження сучасних комп'ютерних систем і технологій в управлінську діяльність на транспорті, інформаційні системи інвестиційного та фінасового аналізу діяльності підприємств.

Є автором понад 30 науково-методичних праць.