Ліцензування спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»

  1. Програма вступного іспиту для вступу на навчання за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

  2. Освітньо-професійна програма підготовки магістрів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

  3. Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

  4. Навчально-методичні комплекси дисциплін навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

  5. Навчальні посібники для дисциплін навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"