Навчально-методичні комплекси дисциплін навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Шифр за ОПП Дисципліна Навчально-методичний комплекс
СП.1.1 Ділова іноземна мова НМК
СП.1.2 Іноземна мова наукового спілкування НМК
СП.1.3 Методологія наукових досліджень в інженерії програмного забезпечення НМК
СП.1.4 Педагогіка вищої школи НМК
СП.1.5 Охорона праці в галузі і цивільний захист НМК
СП.1.5 Право інтелектуальної властності НМК
ПП.2.1.1 Математичне та комп'ютерне моделювання в транспортній галузі НМК
ПП.2.1.2 Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень НМК
ПП.2.1.3 Хмарні технології та сервіси НМК
КППС.2.2.1 Ризик-менеджмент в інженерії програмного забезпечення НМК
КППС.2.2.2 Цифрова логістика на транспорті НМК
КППС.2.2.3 Інформаційні технології моделювання бізнес-процесів НМК
КППС.2.2.4 Технології Big Data НМК
КППС.2.2.5 Крос-платформні технології в розробці інформаційних систем НМК
КППС.2.2.6 Безпека інформаційних систем НМК
КППС.2.2.7 Методологія побудови інформаційних систем НМК
КППС.2.2.8 Розробка програмного забезпечення для мобільних пристроїв НМК
ШППС.2.2.9 Ризик-менеджмент в інженерії програмного забезпечення НМК
ШППС.2.2.10 Інженерія систем зберігання та опрацюваня даних НМК
ШППС.2.2.11 Інженерія знань і мультиагентні технології НМК
ШППС.2.2.12 Чисельні методи та високопродуктивні обчислення НМК
ШППС.2.2.13 Телематичні системи в транспортній галузі НМК
ШППС.2.2.14 Програмування систем штучного інтелекту НМК
ШППС.2.2.15 Методологія побудови інформаційних систем НМК
ШППС.2.2.16 Технології машинного навчання НМК