Навчальні посібники та анотації для дисциплін навчального плану підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

№ пункту навчального плану Дисципліна Посібники та анотації
1.01 Іноземна мова наукового спілкування Семенчук Ю.О. Ділова англійська мова

Богацький І.С., Дюканова Н.М. Бізнес-курс англійської мови
1.02 Основи психології та педагогіки вищої школи Наконечний Р.А. Педагогіка і психологія вищої школи

Городиська В. Педагогіка і психологія вищої школи
1.03 Формування системного наукового світогляду Варенко В.М. Системний аналіз інформаційних процесів

Верменко А.Ю. Теоретичні, методологічні і світоглядні виміри філософії науки та інноваційного розвитку
2.01 Науково-методологічні основи створення та застосування інформаційних технологій і систем для автоматизації процесів різної природи Марцин В.С. Основи наукових досліджень

Гуревич Р.С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід

Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень

Романчиков В.І. Основи наукових досліджень
2.02 Методологічні основи розробки та управління науковими проектами Бабаєв В.М. Управління проектами

Ноздріна Л.В. Управління проектами
3.01 Методи обчислювального експерименту в наукових дослідженнях Квєтний Р.Н. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень

Прокопенко Ю.В. Обчислювальна математика

Шумейко О.О. Чисельнi методи в iнформатицi

Возняк Л.С., Шарин С.В. Чисельнi методи

Задачин В.М., Конюшенко І.Г Чисельнi методи
3.02 Хмарні технології як засіб наукових досліджень Литвинова С.Г. Хмарні сервіси Office 365

Ящук А.А., Саварин П.В. Грід-системи та технології хмарних обчислень. Конспект лекцій

Гаврилов Л.П. Інноваційні технології в комерції та бізнесі
3.03 Інформаційно-телекомунаційне забезпечення транспортної галузі Бондарчук А.П. Основи інфокомунікаційних технологій

Воробієнко П.П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі

Інтелектуальні транспортні системи. Збірник матеріалів.
3.04 Методи та засоби проектування інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень Братушка С.М. Системи підтримки прийняття рішень

Ситник В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень

Демиденко М.А. Системи підтримки прийняття рішень

Марченко А.В. Проектування інформаційних систем
3.06 Статистичні методи інтелектуального аналізу даних Бахрушин В.Є. Методи аналізу даних

Барсегян А.А. Анализ данных и процессов

Чубукова И.А. Data Mining
5.01 Методи та засоби захисту інформації на об'єктах транспортної галузі Остапов С.Е. Технології захисту інформації

Рибальский О.В. Основи інформаційної безпеки та технічного захисту інформації
5.02 Сучасні інтелектуальні інформаційні системи на транспорті Грицунов О.В. Інформаційні системи та технології

Соколов В.Ю. Інформаційні системи та технології

Довбиш А.С. Основи проектування інтелектуальних систем
5.03 Інформаційне забезпечення моніторингу об'єктів транспортної інфраструктури Шерепа І.В. Глобальна інформаційна інфраструктура

ТРАНСПОРТНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ
5.04 Інтегровані бази даних і знань ергатичних систем на транспорті Зарицька О.Л. Бази даних та інформаційні системи

Гайна Г.А. Основи проектування баз даних
5.05 Алгоритми машинного навчання для задач розпізнавання Васильева И.К. Методы распознавания образов

Довбиш А.С. Основи теорії розпізнавання образів
5.06 Методи емпіричних та теоретичних досліджень в науковій роботі Чмиленко Ф.О. Методологія та організація наукових досліджень

Конверський А.Є. Основи методології та організації наукових досліджень

Мокін Б.І., Мокін О.Б. Методологія та організація наукових досліджень

Юринець В.Є. Методологія наукових досліджень
5.07 Корпоративні інформаційні системи Савінов І.М. Корпоративні інформаційні системи

Ромашко С.М. Інформаційні системи в менеджменті

Павленко Л.А. Корпоративні інформаційні системи