Опитування

Онлайн-анкета для роботодавців

Анкета № 1 для опитування здобувачів вищої освіти

Анкета № 2 для опитування здобувачів вищої освіти

Онлайн-анкета №2 для опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінки якості викладання окремих дисциплін

Результати анкетування студентів

Результати опитувань професорсько-викладацького складу кафедри (січень 2020 року)

Результати опитувань професорсько-викладацького складу кафедри (жовтень 2020 року)

Онлайн-анкета для здобувачів вищої освіти (спеціальності "Комп‘ютерні науки" та "Інженерія програмного забезпечення") 2021

Онлайн-анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в НТУ (1й курс ПР)

Онлайн-анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в НТУ (2й курс ПР)

Онлайн-анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в НТУ (3й курс ПР)

Онлайн-анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в НТУ (4й курс ПР)

Анкета для опитувань професорсько-викладацького складу кафедри