Силабуси дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення (2020)"

Шифр за ОПП

Назва навчальної дисципліни

Силабус

ОКЗ1

Iсторiя України та української культури Силабус

ОКЗ2

Українська мова (за професійним спрямуванням) Силабус

ОКЗ3

Іноземна мова Силабус

ОКЗ5

Економiчна теорія Силабус

ОКЗ5

Полiтолого-соціологічний курс Силабус

ОКЗ6

Математичний аналіз Силабус

ОКЗ7

Аналітична геометрія та лінійна алгебра Силабус

ОКЗ8

Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика Силабус

ОКЗ9

Основи охорони праці та безпеки людини Силабус

ОКЗ10

Фізика Силабус

ОКЗ11

Групова динаміка і комунікації Силабус

ОКЗ12

Комп'ютерна дискретна математика Силабус

ОКП1

Професійна практика програмної інженерії Силабус

ОКП2

Основи програмної інженерії Силабус

ОКП3

Основи програмування Силабус

ОКП4

Об'єктно-орієнтоване програмування Силабус

ОКП5

Конструювання програмного забезпечення Силабус

ОКП6

Бази даних Силабус

ОКП7

Людино-машинна взаємодія Силабус

ОКП8

Комп'ютерна графіка Силабус

ОКП9

Програмування алгоритмічною мовою Python Силабус

ОКП10

Операційні системи Силабус

ОКП11

Проектний практикум Силабус

ОКП12

Емпіричні методи програмної інженерії Силабус

ОКП13

Супутнікові системи навігації і зв'язку на транспорті Силабус

ОКП14

Програмування в Інтернет Силабус

ОКП15

Архітектура та проектування програмного забезпечення Силабус

ОКП16

Якість програмного забезпечення та тестування Силабус

ОКП17

Програмування мобільних додатків для транспортної галузі Силабус

ОКП18

Організація комп'ютерних мереж

ОКП19

Безпека програм та даних Силабус

ОКП20

Англійська мова (за професійним спрямуванням) Силабус

ОКП21

Моделювання та аналіз програмного забезпечення Силабус

ОКП22

Офісні інформаційні технології Силабус

ОКП23

Аналіз вимог до програмного забезпечення Силабус

ОКП24

Web-технології та Web-дизайн Силабус

ОКП25

Технології захисту інформації Силабус

ОКП26

Системи управління базами даних Силабус

ОКП27

Інтелектуальний аналіз даних Силабус

ОКП28

Архітектура комп`ютера Силабус

ОКП29

Методи та системи штучного інтелекту Силабус

ОКП30

Теорія розпізнавання образів Силабус

ОКП31

Технології розподілених систем та паралельних обчислень Силабус

ВК 1.1

Інтернет технології в транспортних системах Силабус

ВК 1.2

Системи менеджменту інформаційної безпеки на транспорті Силабус

ВК 1.3

Алгоритми та структури даних Силабус

ВК 1.4

Комп'ютерні технології статистичної обробки інформації Силабус

ВК 1.5

Чисельні методи Силабус

ВК 1.6

Економіка програмного забезпечення Силабус

ВК 1.7

Телекомунікаційні технології інтелектуальних транспортних систем Силабус

ВК 1.8

Програмне забезпечення підприємств автотранспортної галузі Силабус

ВК 2.1

Додаткові розділи чисельного аналізу Силабус

ВК 2.2

Системний аналіз Силабус

ВК 2.3

Стандартизація продукції та послуг Силабус

ВК 2.4

Комп'ютерне моделювання в економіці транспортної галузі Силабус

ВК 2.5

Проектування інформаційних систем на транспорті Силабус

ВК 2.6

Інформаційні системи в управлінні об'єктами транспортно-дорожнього комплексу Силабус

ВК 2.7

Інформаційні системи на транспорті Силабус

ВК 2.8

Розумний транспорт та інтегровані інтелектуальні транспортні системи Силабус

ВК 2.9

Цифрова інфраструктура на транспорті Силабус

ВК 3.1

Технології штучних нейронних мереж Силабус

ВК 3.2

Математичні методи оптимізації Силабус

ВК 3.3

Теорія прийняття рішень Силабус

ВК 3.4

Англомовна бізнес-комунікація Силабус

ВК 3.5

Авторське право Силабус

ВК 3.6

Чинники працевлаштування і кар'єрного зросту Силабус

ВК 3.7

Управління IT-проектами в транспортній галузі Силабус

ВК 3.8

Геоінформаційні системи на транспорті Силабус

ВК 3.9

Екологічний моніторінг на транспорті Силабус