Силабуси дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Шифр за ОПП

Назва навчальної дисципліни

Силабус

ОКЗ1

Iсторiя України та української культури Силабус

ОКЗ2

Українська мова (за професійним спрямуванням) Силабус

ОКЗ3

Фiлософiя Силабус

ОКЗ4

Іноземна мова Силабус

ОКЗ5

Економiчна теорія Силабус

ОКЗ6

Полiтолого-соціологічний курс Силабус

ОКЗ7

Математичний аналіз Силабус

ОКЗ8

Аналітична геометрія та лінійна алгебра Силабус

ОКЗ9

Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика Силабус

ОКЗ10

Основи охорони праці та безпеки людини Силабус

ОКЗ11

Фізика (вибрані розділи) Силабус

ОКЗ12

Конструювання програмного забезпечення Силабус

ОКЗ13

Комп'ютерна дискретна математика Силабус

ОКП1

Професійна практика програмної інженерії Силабус

ОКП2

Основи програмної інженерії Силабус

ОКП3

Основи програмування Силабус

ОКП4

Об'єктно-орієнтоване програмування Силабус

ОКП5

Групова динаміка і комунікації Силабус

ОКП6

Бази даних Силабус

ОКП7

Людино-машинна взаємодія Силабус

ОКП8

Комп'ютерна графіка Силабус

ОКП9

Архітектура комп`ютера Силабус

ОКП10

Операційні системи Силабус

ОКП11

Проектний практикум Силабус

ОКП12

Емпіричні методи програмної інженерії Силабус

ОКП13

Аналіз вимог до програмного забезпечення Силабус

ОКП14

Програмування в Інтернет Силабус

ОКП15

Архітектура та проектування програмного забезпечення Силабус

ОКП16

Якість програмного забезпечення та тестування Силабус

ОКП17

Менеджмент проектів програмного забезпечення Силабус

ОКП18

Організація комп'ютерних мереж Силабус

ОКП19

Безпека програм та даних Силабус

ОКП20

Англійська мова (за професійним спрямуванням) Силабус

ОКП21

Моделювання та аналіз програмного забезпечення Силабус

ОКП22

Офісні інформаційні технології Силабус

ОКП23

Супутнікові системи навігації і зв'язку на транспорті Силабус

ОКП24

Web-технології та Web-дизайн Силабус

ОКП25

Технології захисту інформації Силабус

ОКП26

Системи управління базами даних Силабус

ОКП27

Інтелектуальний аналіз даних Силабус

ОКП28

Програмування алгоритмічною мовою Python Силабус

ОКП29

Методи та системи штучного інтелекту Силабус

ВБК 1

Інтернет технології в транспортних системах Силабус
Основи проектування інформаційних систем на транспорті Силабус

ВБК 2

Алгоритми та структури даних Силабус
Спеціальні питання математичної логіки і алгебраїчних структур Силабус

ВБК 3

Чисельні методи Силабус
Статистичні методи, теорія потоків подій Силабус

ВБК 4

Телекомунікаційні технології інтелектуальних транспортних систем Силабус
Системний аналіз Силабус

ВБК 5

Додаткові розділи чисельного аналізу Силабус
Функціональний та опуклий аналіз Силабус

ВБК 6

Комп'ютерне моделювання в економіці Силабус
Комп'ютерні технології статистичної обробки інформації Силабус

ВБК 7

Інформаційні системи на транспорті Силабус
Економіка програмного забезпечення Силабус

ВБК 8

Теорія розпізнавання образів Силабус
Технології штучних нейронних мереж Силабус

ВБК 9

Технології розподілених систем та паралельних обчислень Силабус
Прикладне програмування Силабус

ВБК 10

Теорія прийняття рішень Силабус
Математичні методи оптимізації Силабус

ВБК 11

Управління IT-проектами Силабус
Технології комп'ютерного проектування Силабус