Рекомендована література з навчальних дисциплін для підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" з анотаціями

Шифр за ОПП

Назва навчальної дисципліни

Посилання на посібники та анотації

ОКЗ1

Iсторiя України та української культури Посібники
Анотація

ОКЗ2

Українська мова (за професійним спрямуванням) Посібники
Анотація

ОКЗ3

Фiлософiя Посібники
Анотація

ОКЗ4

Іноземна мова Посібники
Анотація

ОКЗ5

Економiчна теорія Посібники
Анотація

ОКЗ6

Полiтолого-соціологічний курс Посібники
Анотація

ОКЗ7

Математичний аналіз Посібники
Анотація

ОКЗ8

Аналітична геометрія та лінійна алгебра Посібники
Анотація

ОКЗ9

Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика Посібники
Анотація

ОКЗ10

Основи охорони праці та безпеки людини Посібники
Анотація

ОКЗ11

Фізика (вибрані розділи) Посібники
Анотація

ОКЗ12

Конструювання програмного забезпечення Посібники
Анотація

ОКЗ13

Комп'ютерна дискретна математика Посібники
Анотація

ОКП1

Професійна практика програмної інженерії Посібники
Анотація

ОКП2

Основи програмної інженерії Посібники
Анотація

ОКП3

Основи програмування Посібники
Анотація

ОКП4

Об'єктно-орієнтоване програмування Посібники
Анотація

ОКП5

Групова динаміка і комунікації Посібники
Анотація

ОКП6

Бази даних Посібники
Анотація

ОКП7

Людино-машинна взаємодія Посібники
Анотація

ОКП8

Комп'ютерна графіка Посібники
Анотація

ОКП9

Архітектура комп`ютера Посібники
Анотація

ОКП10

Операційні системи Посібники
Анотація

ОКП11

Проектний практикум Посібники
Анотація

ОКП12

Емпіричні методи програмної інженерії Посібники
Анотація

ОКП13

Аналіз вимог до програмного забезпечення Посібники
Анотація

ОКП14

Програмування в Інтернет Посібники
Анотація

ОКП15

Архітектура та проектування програмного забезпечення Посібники
Анотація

ОКП16

Якість програмного забезпечення та тестування Посібники
Анотація

ОКП17

Менеджмент проектів програмного забезпечення Посібники
Анотація

ОКП18

Організація комп'ютерних мереж Посібники
Анотація

ОКП19

Безпека програм та даних Посібники
Анотація

ОКП20

Англійська мова (за професійним спрямуванням) Посібники
Анотація

ОКП21

Моделювання та аналіз програмного забезпечення Посібники
Анотація

ОКП22

Офісні інформаційні технології Посібники
Анотація

ОКП23

Супутнікові системи навігації і зв'язку на транспорті Посібники
Анотація

ОКП24

Web-технології та Web-дизайн Посібники
Анотація

ОКП25

Технології захисту інформації Посібники
Анотація

ОКП26

Системи управління базами даних Посібники
Анотація

ОКП27

Інтелектуальний аналіз даних Посібники
Анотація

ОКП28

Програмування алгоритмічною мовою Python Посібники
Анотація

ОКП29

Методи та системи штучного інтелекту Посібники
Анотація

ВБК 1

Інтернет технології в транспортних системах Посібники
Анотація
Основи проектування інформаційних систем на транспорті Посібники
Анотація

ВБК 2

Алгоритми та структури даних Посібники
Анотація
Спеціальні питання математичної логіки і алгебраїчних структур Посібники
Анотація

ВБК 3

Чисельні методи Посібники
Анотація
Статистичні методи, теорія потоків подій Посібники
Анотація

ВБК 4

Телекомунікаційні технології інтелектуальних транспортних систем Посібники
Анотація
Системний аналіз Посібники
Анотація

ВБК 5

Додаткові розділи чисельного аналізу Посібники
Анотація
Функціональний та опуклий аналіз Посібники
Анотація

ВБК 6

Комп'ютерне моделювання в економіці Посібники
Анотація
Комп'ютерні технології статистичної обробки інформації Посібники
Анотація

ВБК 7

Інформаційні системи на транспорті Посібники
Анотація
Економіка програмного забезпечення Посібники
Анотація

ВБК 8

Теорія розпізнавання образів Посібники
Анотація
Технології штучних нейронних мереж Посібники
Анотація

ВБК 9

Технології розподілених систем та паралельних обчислень Посібники
Анотація
Прикладне програмування Посібники
Анотація

ВБК 10

Теорія прийняття рішень Посібники
Анотація
Математичні методи оптимізації Посібники
Анотація

ВБК 11

Управління IT-проектами Посібники
Анотація
Технології комп'ютерного проектування Посібники
Анотація