Навчальні посібники для дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Шифр за ОПП

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Посібники

ЗОД1

Iсторiя України та української культури

ЗОД2

Українська мова (за професійним спрямуванням)  

ЗОД3

Фiлософiя  

ЗОД4

Іноземна мова  

ЗОД5

Економiчна теорія  

ЗОД6

Полiтолого-соціологічний курс  

ЗОД7

Математичний аналіз  

ЗОД8

Аналітична геометрія та лінійна алгебра  

ЗОД9

Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика  

ЗОД10

Основи охорони праці та безпеки людини  

ЗОД11

Фізика (вибрані розділи)  

ЗОД12

Конструювання програмного забезпечення  

ЗОД13

Комп'ютерна дискретна математика  

ПОД1

Професійна практика програмної інженерії  

ПОД2

Основи програмної інженерії  

ПОД3

Основи програмування  

ПОД4

Об'єктно-орієнтоване програмування  

ПОД5

Групова динаміка і комунікації  

ПОД6

Бази даних  

ПОД7

Людинно-машинна взаємодія  

ПОД8

Комп'ютерна графіка

ПОД9

Архітектура комп`ютера  

ПОД10

Операційні системи  

ПОД11

Проектний практикум  

ПОД12

Емпіричні методи програмної інженерії  

ПОД13

Аналіз вимог до програмного забезпечення  

ПОД14

Програмування в Інтернет  

ПОД15

Архітектура та проектування програмного забезпечення  

ПОД16

Якість програмного забезпечення та тестування  

ПОД17

Менеджмент проектів програмного забезпечення  

ПОД18

Організація комп`ютерних мереж  

ПОД19

Безпека програм та даних  

ПОД20

Англійська мова (за професійним спрямуванням)  

ПОД21

Моделювання та аналіз програмного забезпечення  

ПОД22

Офісні інформаційні технології  

ПОД23

Супутнікові системи навігації зв'яку на транспорті  

ПОД24

Web-технології та Web-дизайн

ПОД25

Технології захисту інформації  

ПОД26

Системи управління базами даних

ПОД27

Інтелектуальний аналіз даних  

ПОД28

Програмування алгоритмічною мовою Python  

ПОД29

Методи та системи штучного інтелекту  

ЗВД1

Інтернет технології в транспортних системах  
Основи проектування інформаційних систем на транспорті  

ЗВД2

Алгоритми та структури даних  
Спеціальні питання математичної логіки і алгебраїчних структур  

ЗВД3

Чисельні методи  
Статистичні методи, теорія потоків подій  

ЗВД4

Телекомунікаційнй технології інтелектуальних транспортних систем  
Системний аналіз  

ЗВД5

Додаткові розділи чисельного аналізу  
Функціональний та опуклий аналіз  

ЗВД6

Комп'ютерне моделювання в економіці  
Комп'ютерні технології статистичної обробки інформації  

ЗВД7

Інформаційні системи на транспорті  
Економіка програмного забезпечення  

ЗВД8

Теорія розпізнавання образів  
Технології штучних нейронних мереж  

ЗВД9

Технології розподілених систем та паралельних обчислень  
Прикладне програмування  

ЗВД10

Теорія прийняття рішень  
Математичні методи оптимізації  

ЗВД11

Управління IT-проектами
Технології комп'ютерного проектування